הקדמה:

הבחירות למועצות האזוריות והבחירות לרשויות המקומיות ייתקיימו באותו יום, החל מהבחירות הצפויות להתקיים ב-30.10.2018
יום הבחירות למועצות המקומיות ייחשב יום שבתון בתחומן של המועצות שהבחירות נערכות בהן


בישראל ישנם למעלה מ–970 יישובים המשתייכים ל-54 מועצות אזוריות.

  • בכל ישוב נערכות בחירות לוועד המקומי ונבחר נציג היישוב למועצה האזורית שבתחומה הוא נמצא.
  • בנוסף לבחירת נציגי היישובים, בוחרים תושבי כל מועצה אזורית בראש המועצה בבחירות ישירות, בדומה לאופן שבו נבחר ראש עירייה. עם בחירתו, הופך יושב ראש המועצה האזורית גם לחבר המועצה.

מועד הבחירות

יום שבתון

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים