הבחירות למועצות האזוריות והבחירות לרשויות המקומיות ייתקיימו ביום ג׳ 27.02.2024, י"ח באדר א' התשפ"ד
יום הבחירות למועצות המקומיות הוא יום שבתון בתחומן של המועצות שהבחירות נערכות בהן

תקציר

בישראל ישנם למעלה מ–970 יישובים המשתייכים ל-54 מועצות אזוריות.

  • בכל ישוב נערכות בחירות לוועד המקומי ונבחר נציג היישוב למועצה האזורית שבתחומה הוא נמצא.
  • בנוסף לבחירת נציגי היישובים, בוחרים תושבי כל מועצה אזורית בראש המועצה בבחירות ישירות, בדומה לאופן שבו נבחר ראש עירייה. עם בחירתו, הופך יושב ראש המועצה האזורית גם לחבר המועצה.

מועד הבחירות

  • בעבר, הבחירות למועצות האזוריות התקיימו בכל 5 שנים, בנפרד מהמועד שנקבע עבור הבחירות לרשויות המקומיות.
  • החל מהבחירות הקודמות בשנת 2018, הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו בכל 5 שנים במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות.

יום שבתון

  • יום הבחירות למועצות האזוריות ייחשב יום שבתון בתחומן של המועצות שהבחירות נערכות בהן.
  • עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, יהיה זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
  • למידע נוסף, ראו שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים