אזהרה
דף זה אינו מתייחס לבחירות לכנסת
למידע על הזכויות ביום הבחירות לכנסת לחצו כאן

הקדמה:

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות (30.10.2018) נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, מלבד לשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים המפורטים בהודעת שר הפנים שיפעלו כסדרם
ביישובים שמתקיים בהם סיבוב שני לבחירת ראש הרשות, מועד הבחירות החוזרות (13.11.2018) יהיה יום עבודה רגיל
עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום הבחירות, למרות שנעדר מעבודתו ביום זה
מי שעובד ביום הבחירות זכאי לשכר בשיעור של 200%, או לשכר רגיל בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל


אזהרה
השבתון חל רק ביום הבחירות בסיבוב הראשון (30.10.2018)
בישובים שבהם אף מועמד לראשות הרשות המקומית לא זכה ב-40% מהקולות, יתקיים סיבוב שני ב-13.11.2018, ויום זה יהיה יום עבודה רגיל.

תיקון מס' 44 התשע"ד-2014 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ייחשב יום שבתון בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן.

 • תיקון מס' 10 התשע"ז-2017 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) קובע כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות (החל מהבחירות הצפויות להתקיים ב-30.10.2018), וכי יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות שהבחירות נערכות בהן, על-פי הכללים שנקבעו לגבי הבחירות לרשויות המקומיות.
 • הזכאות ליום השבתון כוללת עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתם הוא ברשות/מועצה שלא חל בה יום השבתון.
 • עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש.
 • עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום הבחירות, למרות שנעדר מעבודתו ביום זה
 • שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים המפורטים בהודעת שר הפנים מיום 30.08.2018 יפעלו כסדרם ביום השבתון.
 • הוראות אלה חלות הן על עובד חודשי, והן על עובדים שעתיים או יומיים.

שעות השבתון

 • בהתאם להנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מקובל להתיחס לשבתון ככזה המתחיל משעת פתיחת הקלפי עד לסגירתה.
 • הקלפיות ייפתחו להצבעה ביום הבחירות מ-7:00 בבוקר עד 22:00 בלילה (ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, הקלפי תהיה פתוחה מ-7:00 בבוקר עד 20:00 בערב).

מי זכאי?

 • עובד (כולל עובדים במשכורת חודשית קבועה ועובדים שעתיים או יומיים) שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  • מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה.
טיפ
מלשון החוק משתמע שגם עובדים זרים (כולל מטפלים סיעודיים) ופלסטינים המועסקים במקום שבו מתקיימות בחירות לרשות המקומית זכאים לשבתון, ואם עבדו באותו מקום 14 ימים רצופים לפני כן יהיו זכאים לשכר עבור יום זה גם אם נעדרו מהעבודה.

מי לא זכאי

 • הזכאות אינה חלה על:
  • עובד שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה, ומקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות - עובד כזה אינו זכאי כלל לשבתון ועבורו מדובר ביום עבודה רגיל (שבגינו יקבל שכר רגיל אם יעבוד או שינוכה לו יום חופש במקרה שייעדר).
  • עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים המפורטים בהודעת שר הפנים - גם אם הם זכאים לשבתון, מותר למעסיק לחייבם לעבוד ביום הבחירות (לפרטים על השכר המשולם למי שעובדים ביום זה, ראו "תשלום עבור עבודה ביום השבתון" בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות שצפויות להתקיים ב-30.10.2018.
 • לעובד שזכאי ליום השבתון לא ינוכה יום חופש עבור יום זה.

תשלום עבור יום השבתון

 • עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, וביום הבחירות עצמו נעדר מהעבודה בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
דוגמה
 • עובדת במשק בית מועסקת אצל המעסיק פעם בשבוע, בימי ג' (היום שבו מתקיימות הבחירות לרשויות המקומיות).
 • המעסיק מתגורר ביישוב שנערכות בו הבחירות, ולכן העובדת זכאית ליום השבתון, כלומר היא אינה מחויבת לעבוד ביום זה.
 • היות שהיא לא עובדת אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, היא אינה זכאית לשכר עבור השבתון.

תשלום עבור עבודה ביום השבתון

טיפ
 • על פי הבהרות של הממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה, שהתיחסו ליום הבחירות לכנסת (שבו חל אותו עיקרון לגבי שבתון), נראה שהנוהג לשלם 200% חל על כל מי שעבד ביום הבחירות למרות השבתון, כלומר: הן על עובדים בשירותים ציבוריים שנקבע שמותר להעסיקם ביום זה, והן על עובדים שבחרו לעבוד ביום זה מרצונם על אף השבתון.
 • מלשון ההנחיה לא ברור אם הזכאות לשכר מוגדל חלה גם על מי שלא השלים 14 ימי עבודה רצופים אצל אותו מעסיק לפני יום הבחירות, אך לאור העובדה שעובדים אלה אינם זכאים כלל לשכר ביום הבחירות, אם ייעדרו מעבודתם, יש לשער שלא יהיו זכאים לשכר מוגדל אם כן יעבדו באותו יום.

חשוב לדעת

 • השבתון חל רק על הסיבוב הראשון של הבחירות לרשויות המקומיות ולראש הרשות, כלומר ביום הבחירות עצמו - 30.10.2018.
 • ביישובים שבהם אף מועמד לראשות העיר או לראשות המועצה לא זכה ברוב הנדרש, יתקיים סיבוב שני כעבור 14 יום, ומועד זה יהיה יום עבודה רגיל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים