שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן - החל מהבחירות שצפויות להתקיים באוקטובר 2018
שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה
עובד שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום זה

תיקון מס' 44 התשע"ד-2014 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ייחשב יום שבתון בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן.

 • תיקון מס' 10 התשע"ז-2017 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) קובע כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות (החל מהבחירות הצפויות להתקיים ב- 30.10.2018), וכי יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות שהבחירות נערכות בהן, על-פי הכללים שנקבעו לגבי הבחירות לרשויות המקומיות.
 • הזכאות ליום השבתון כוללת עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתם הוא ברשות/מועצה שלא חל בה יום השבתון.
 • עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש.
 • מי שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה.
 • שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה (שר הפנים יחליט לגבי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין זה, ויפרסם הודעה על כך לא יאוחר מ- 35 ימים לפני יום הבחירות).

מי זכאי?

 • עובד שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  • מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה.
 • הזכאות אינה חלה על עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות שצפויות להתקיים ב- 30.10.2018.
 • לעובד שזכאי ליום השבתון לא ינוכה יום חופש עבור יום זה.
 • מי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מידע זה עשוי לעניין אותך