חוק צ'קים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, בתנאי שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
במקרים שבהם צ'ק חזר בעקבות פגיעה, בגוף או ברכוש, של בעל חשבון הבנק בפעולת איבה, הוא רשאי לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חדשים סורבו (חזרו) עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

  • החוק מפרט מצבים שונים, ביניהם פגיעה מפעולת איבה, שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק.

מי זכאי?

  • בעל חשבון בנק שהצ'ק שלו חזר כי נבצר ממנו לטפל בענייניו עקב פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים יש להגיש בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת המערער, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים