חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, בתנאי שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
במקרים שבהם צ'ק חזר בעקבות פגיעה, בגוף או ברכוש, של בעל חשבון הבנק בפעולת איבה, הוא רשאי לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו


חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חדשים סורבו (חזרו) עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

  • החוק מפרט מצבים שונים, ביניהם פגיעה מפעולת איבה, שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק.

מי זכאי?

  • בעל חשבון בנק שהצ'ק שלו חזר כי נבצר ממנו לטפל בענייניו עקב פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים יש להגיש בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת המערער, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים