לפי החוק יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) בתקופה של 12 חודשים, וזאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
אם צ'ק חזר בגלל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום כדי שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו
מי שגויסו למילואים בנסיבות חירום בתקופה שבה הצ'ק חזר יגישו לבנק אישור מהצבא על תקופת השירות כדי שהצ'ק יוסר מהרשימה

תקציר

שימו לב
שינויים בתנאי הזכאות בקופת מלחמת חרבות ברזל
במהלך מלחמת חרבות ברזל נוספו מקרים נוספים שבהם ניתן לבקש את הסרת הצ'ק ואת ביטול הגבלת החשבון. למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.

חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חודשים סורבו (חזרו) 10 צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

 • במקרים מסוימים לקוחות מוגבלים יכולים לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום.

מי זכאי?

שימו לב
שינויים בתנאי הזכאות בקופת מלחמת חרבות ברזל
במהלך מלחמת חרבות ברזל נוספו מקרים נוספים שבהם ניתן לבקש את הסרת הצ'ק ואת ביוטל הגבלת החשבון. למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.
 1. מי שמתגוררים באזור שהוכרז בו מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית או אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה.
  • בעל החשבון יוכל להגיש את הבקשה אם הצ'ק חזר בעקבות הרעה משמעותית בהכנסותיו, שקרתה בין המועד שבו נרשם הצ'ק למועד שבו הוצג לפירעון, וזאת בעקבות מצב החירום.
 2. מי שגויסו למילואים בנסיבות חירום (צו 8) או במצב מיוחד (צו 9) ביום שבו הצ'ק סורב או ב-30 הימים שלפני כן, או שהצ'ק סורב לפני שעברו 15 ימים מהיום ששוחררו מהשירות.
  • הזכאות לא תחול אם באותה עת היה בחשבון הבנק שלהם שותף שלא גויס ואינו בן/בת זוגם.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה להוצאת הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים:
  • מי שמתגוררים באזור שהוכרז בו מצב חירום יגישו בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • מי שגויסו למילואים בנסיבות חירום יפנו לבנק עם אישור מהצבא על תקופת השירות.

אי הגבלת חשבון בנק

 • אם הוכרזה שעת חירום, המפקח על הבנקים רשאי לקבוע (לגבי אזור מסוים או לכל המדינה) כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בגלל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע.
 • הוראות כאלה נקבעו, למשל, במהלך מבצע "צוק איתן" ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף, בתקופת משבר הקורונה ובמהלך מלחמת חרבות ברזל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים