הקדמה:

חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום על מנת שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו
על-פי הוראת המפקח על הבנקים, ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף בתקופת מבצע "צוק איתן", אין להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו


חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א-1981 קובע כי חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חדשים סורבו (חזרו) עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

  • החוק מפרט מצבים שונים שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק.

בקשה להוצאת צ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו

  • סעיף 10 לחוק קובע את המקרים שבהם לקוח מוגבל יכול לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים יש להגיש בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת המערער, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.

אי הגבלת חשבון בנק ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף

  • סעיף 2(א2) לחוק קובע כי אם הוכרזה שעת חירום, המפקח על הבנקים רשאי לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע.
  • בהתאם לסעיף זה, ועל-פי הוראת המפקח על הבנקים, ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף בתקופת מבצע "צוק איתן" אין להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו.

חקיקה ונהלים