הקדמה:

חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום על מנת שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו
על-פי הנחיות המפקחת על הבנקים, בתקופת ההכרזה על נגיף הקורונה כמחלה מידבקת המסוכנת לציבור, אין להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו, החל מה-04.03.2020


חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א-1981 קובע כי חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חדשים סורבו (חזרו) עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

  • החוק מפרט מצבים שונים שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק.

בקשה להוצאת צ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו

  • סעיף 10 לחוק קובע את המקרים שבהם לקוח מוגבל יכול לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים יש להגיש בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת המערער, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.

אי הגבלת חשבון בנק בתקופה של הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת

  • סעיף 2(א2) לחוק קובע כי אם הוכרזה שעת חירום, המפקח על הבנקים רשאי לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע.
  • בהתאם לסעיף זה, ועל-פי הנחית המפקחת על הבנקים, בתקופה של הכרזה על נגיף הקורונה כמחלה מידבקת המסוכנת לציבור, יש להשהות הגבלה של חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו, החל מיום 04.03.2020.
אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
לאחר סיום מצב החירום בעקבות נגיף הקורונה, ייתכן שצ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק בתקופת משבר הקורונה ייספרו ברשימת הצ'קים החוזרים, ועלולים להביא להגבלה של חשבון הבנק.

אי הגבלת חשבון בנק ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף

  • סעיף 2(א2) לחוק קובע כי אם הוכרזה שעת חירום, המפקח על הבנקים רשאי לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע.
  • בהתאם לסעיף זה, ועל-פי הוראת המפקח על הבנקים, ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף בתקופת מבצע "צוק איתן" אין להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

חקיקה ונהלים