כאשר ישנם צרכים ביטחוניים דחופים, פגיעה חמורה בשלום הציבור, הנפש או הרכוש (או חשש לפגיעות כאלו) ניתן לקרוא לאנשי מילואים לשירות במצב מיוחד בצו המכונה צו 9
חייל מילואים שנקרא בצו 9 זכאי לתשלום עבור שירות מילואים
למידע רשמי ראו רשימת החקיקה בתחתית הדף

הממשלה רשאית, בהמלצת שר הביטחון, לקרוא לשירות מילואים בצו מיוחד, הידוע בכינוי "צו 9".

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים