הקדמה:

כאשר ישנם צרכים ביטחוניים דחופים, פגיעה חמורה בשלום הציבור, הנפש או הרכוש (או חשש לפגיעות כאלו) ניתן לקרוא לאנשי מילואים לשירות במצב מיוחד בצו המכונה צו 9
חייל מילואים שנקרא בצו 9 זכאי לתשלום עבור שירות מילואים
למידע רשמי ראו חוק שירות המילואים

הממשלה רשאית, בהמלצת שר הביטחון, לקרוא לשירות מילואים בצו מיוחד, הידוע בכינוי "צו 9".

חקיקה ונהלים