בנסיבות חירום ניתן לקרוא לאנשי מילואים בצו 8
שירות מילואים לפי צו חירום אינו נמנה במספר ימי שמ"פ בשנה לחייל מילואים
חייל מילואים שנקרא בצו 8 זכאי לתשלום עבור שירות מילואים
למידע רשמי ראו רשימת החקיקה בתחתית הדף


בנסיבות חירום, שר הביטחון רשאי לקרוא בצו לכל איש מילואים לשירות מילואים. צו חירום הוא הצו הידוע גם בכינוי "צו 8".

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים