הקדמה:

בנסיבות חירום ניתן לקרוא לאנשי מילואים בצו 8
שירות מילואים לפי צו חירום אינו נמנה במספר ימי שמ"פ בשנה לחייל מילואים
חייל מילואים שנקרא בצו 8 זכאי לתשלום עבור שירות מילואים


לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, בנסיבות חירום שר הביטחון רשאי לקרוא בצו לכל איש מילואים לשירות מילואים. צו חירום הוא הצו הידוע גם בכינוי "צו 8".

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים