ביהמ"ש החליט לבטל צוואה של קשיש לאחר שהוכח כי המטפלת שלו פעלה ממניעים לא טהורים, ובין היתר שכנעה אותו להעביר את דירתו על שמה
המטפלת חויבה לשאת בהוצאות המשפט בסך 20,000 ₪
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע
שם התיק:ת"ע 1580/07
תאריך:09.12.2010
קישור:פסק הדין המלא

הרקע העובדתי

בנו של קשיש הגיש בקשה לצו ירושה ולביטול צוואה שכתב אביו, המורה להוריש את כל רכושו למטפלת שלו ושל אשתו המנוחה.
הקשיש ואשתו הגיעו בשלב מסוים בחייהם למצב גופני שהצריך את שירותיה של מטפלת. המטפלת שנשכרה עבורם פיתחה עמם יחסים קרובים, שהתה בביתם שעות רבות ואף טיפלה בהם מחוץ לשעות העבודה.
במקביל לנוכחותה של המטפלת בביתם וליחסים ההדוקים שנוצרו ביניהם, הסתבר כי בני הזוג מיעטו לפגוש את ילדיהם, לא אפשרו לילדים ולנכדים לבקרם בביתם ומיעטו לשוחח עמם.
בשלב מסוים, הצטרפה המטפלת כשותפה בחשבון הבנק של הקשיש. בהמשך, הקשיש החל בהליך של העברת זכויותיו בדירת המגורים למטפלת.
זמן קצר לאחר שהקשיש חתם על תצהיר העברה ללא תמורה של דירתו לטובת המטפלת, הוא הגיש עם המטפלת בקשה למינויה כאפוטרופוס על גופו ורכושו.
ביקורי בית שנערכו בבית הקשיש מטעם לשכת הרווחה ומטעם קופת החולים חשפו מצב של הזנחה וטיפול לקוי. לאור התרשמותה השלילית של פקידת הסעד בביקור הבית ובעקבות חשדה במניעיה של המטפלת, הוחלט לבחון את האפשרות שהקרן לטיפול בחסויים תתמנה כאפוטרופוס של הקשיש. בסופו של דבר הסתבר כי מצבו לא הצריך מינוי אפוטרופוס.
לאחר שהקשיש נפטר, נמצאה צוואתו, שלפיה הוא מצווה למטפלת את מלוא זכויותיו בדירתו וכן את כל המיטלטלין שבבית. בשולי הצוואה צויין כי המנוח מדיר את בניו מזכויות בעזבונו.

החלטת בית המשפט

  • השופט קבע כי הנסיבות שאפפו את עריכת הצוואה ואת כל מערכת היחסים בין המטפלת למנוח, כולל העברת הדירה על שמה והבקשה למינויה כאפוטרופוס על המנוח, היו נגועות בחוסר הגינות ומוסריותן עומדת בסימן שאלה, ועל כן החליט לבטל את הצוואה.
  • נקבע כי עדותה של המטפלת היתה לא אמינה ולא קוהרנטית, וכי פעולותיה להשתלטות על גופו ונכסיו של המנוח עומדות בסתירה לאופן שבו ניסתה להציג עצמה בעיני הבריות - כפועלת ממניעים טהורים ומעשיית צדקה.
  • עוד הוסיף השופט, כי על סמך העובדות בתיק זה, נראה כי המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד המטפלת בשעת עריכת הצוואה.
  • הצוואה בוטלה בהתאם לסעיף 30(א) לחוק הירושה וניתן אישור לבנו של המנוח להגיש צו ירושה פורמלי לחתימה.
  • בנוסף, חייב השופט את המטפלת לשאת בהוצאות המשפט של הבן בסך 20,000 ₪.