משפחתו של הפג רשאית לבקר ולשהות בפגיה במגבלות מסויימות


בני משפחה של הפג זכאים לבקר ולשהות בפגייה בתנאים ובמגבלות מסויימים, בהתאם למידת קרבתם המשפחתית ובהתאם למדיניות הפגייה.

מי זכאי?

  • הורי הפג רשאים בדרך כלל לשהות בפגיה במשך כל שעות היממה.
  • בני משפחה אחרים אינם מורשים לשהות בפגייה באופן קבוע, אולם במקרים רבים הם זכאים לביקורים קצרים בהתאם למדיניות הפגייה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת להורי הפג באופן אוטומטי.
  • בני משפחה אחרים, הזכאים לביקורים קצרים בהתאם למדיניות הפגייה, יפנו לצוות הפגייה לתיאום הביקור.
  • למידע אודות מדיניות הביקורים בפגיות שונות בבתי חולים בארץ ראו:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לה"ב - למען הפגים בישראל

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.