זכותם של הורים להיות נוכחים בעת בדיקת ילדם הפג
אם הצוות הרפואי סבור שנוכחות ההורים עלולה להפריע לפעולה התקינה של הבדיקה, או עלולה לפגוע בצנעת הפרט של פג אחר, ההורים יתבקשו לעזוב את חדר הבדיקה


ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים וזכותם להיות נוכחים בבדיקה גופנית של ילדם הקטין.

  • לכן, זכותם של הורי הפג להיות נוכחים בעת ביצוע הבדיקות השונות שנערכות לו.

מי זכאי?

חשוב לדעת

  • אם הצוות הרפואי סבור שנוכחות ההורים עלולה להפריע לפעולה התקינה של הבדיקה, או עלולה לפגוע בצנעת הפרט של פג אחר, ההורים יתבקשו לעזוב את חדר הבדיקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לה"ב - למען הפגים בישראל

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.