הקדמה:

בית הוריו של עובד אינו נחשב כמעונו ולכן עצירתה של עובדת בבית אמה לפני יציאתה לעבודה מהווה "סטייה של ממש מהדרך המקובלת" ושוללת את זכאותה להכרה כנפגעת עבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה חיפה
מס' תיק:
ב"ל 614/07
תאריך:
07.01.2008

התובעת, המתגוררת באחד הרחובות בחיפה, עבדה בחברה שמשרדיה ברמת-גן על בסיס משמרות - חלקן משמרות לילה. כאשר שובצה במשמרות לילה, כמה פעמים בשבוע, נהגה התובעת להגיע לבית אמה הנמצא בסמוך לאחת מתחנות הרכבת בחיפה לצורך מנוחה ושינה לפני המשמרת ובסיומה, ולאחר מכן לחזור לביתה.

באחת ההזדמנויות שבהן יצאה התובעת מבית אמה בדרכה לרכבת לשם נסיעה לעבודתה, נפלה במדרגות המשותפות של הבית ונפגעה ברגלה. היא הגישה למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה בנימוק כי מדובר בפגיעה שארעה בדרכה לעבודה מהמקום שבו לנה, אף אם אינו מעונה, או לחלופין - כי אין מדובר בסטייה של ממש מדרכה המקובלת לעבודתה במשמרת הלילה.

המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה, בהתאם לטענות הבאות:

  1. מאחר שהתובעת מתגוררת עם משפחתה בבית משלה, המהווה את מעונה הקבוע בו היא לנה ואליו היא חוזרת מדי יום - בית אמה אינו מעונה ולכן התאונה לא ארעה בדרך ממעון התובעת לעבודתה. "מעון" הנו המקום בו מרכז חייו של המבוטח ולא מקום בו הוא שוהה לעתים. לא כל מקום אשר אליו מגיע המבוטח בדרכו לעבודתו ומשתהה בו יהיה בבחינת "מעון".
  2. לעניין הלינה - למרות שבהתאם לחוק, יחשבו כתאונות עבודה גם תאונות המתרחשות לעובד לאחר שיצא בדרכו לעבודה ממקום לינת הלילה שלו, ולאו דווקא ביתו, במקרה הנדון אין מדובר בלינת לילה אלא במנוחה או שינה קצרה לפני ואחרי משמרת, המשולבת עם ביקור התובעת את אמה בביתה.
  3. מדובר בסטייה של ממש מהדרך המקובלת. נסיעתה של התובעת מביתה לבית אמה, שם התעכבה משך כמה שעות טרם פנתה לתחנת הרכבת כדי לנסוע לעבודתה, מהווה סטייה של ממש או הפסקה של ממש בדרך המקובלת, הפסקה שלא הייתה למטרה הכרוכה במילוי חובות התובעת כלפי מעבידתה.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את נימוקי המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. הוא הוסיף כי הכרה בבית אמה של התובעת כמעון נוסף על ביתה שלה אינה עולה בקנה אחד עם מטרת המחוקק, שאמנם הרחיב את כיסוי ביטוח נפגעי העבודה גם לסיכוני הדרך בדרך לעבודה וממנה, אולם המדובר הוא בדרך שממעונו של עובד המהווה מרכז חייו ולא ממעונות שונים, חלופיים וארעיים שבהם עובר העובד בדרכו.

משמעות

  • בית הוריו של עובד שיש לו מעון עיקרי שאליו הוא חוזר מדי יום - לא יוכר כמעונו של העובד לצורך הכרה כנפגע עבודה.
  • בית שאינו ביתו אשר בו שהה העובד כמה שעות, גם אם לצורך שינה (פרט ללינת לילה), לא יוכר כמעונו לצורך הכרה כנפגע עבודה.
  • גם אם העובד נוהג דרך קבע לעצור עצירה בבית שאינו ביתו ולשהות שם כמה שעות, תאונה שארעה לו בדרכו משם לא תוכר כתאונת עבודה, מפני שהעצירה מהווה סטייה של ממש ו/או הפסקה של ממש בדרכו הקבועה לעבודתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״