מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שנפגעו במהלך עבודתם עשויים להיות זכאים לדמי פגיעה, לטיפול רפואי חינם, לקצבת נכות מעבודה ולזכויות נוספות בהתאם לחומרת הפגיעה

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שנפגעו במהלך עבודתם עשויים להיות זכאים לדמי פגיעה, לטיפול רפואי חינם ולזכויות נוספות בהתאם לחומרת הפגיעה (כגון קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה).

מי נחשב כמבוטח בביטוח נפגעי עבודה

שימו לב

תושב ישראל העובד בחו"ל

  • עובד עצמאי שנפגע בעבודה בחו"ל זכאי בתנאים מסוימים להיות מוכר כנפגע עבודה. כמו כן, פגיעה שהעובד נפגע במהלך הנסיעה ועקב הנסיעה (בדרך לחו"ל או בחזרה), תוכר בתנאים מסוימים כתאונת עבודה.
  • עובד שכיר בחו"ל נחשב מבוטח בביטוח נפגעי עבודה אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
    • העובד ומעסיקו הם תושבי ישראל.
    • חוזה העבודה נחתם בארץ. אם החוזה לא נחתם בישראל, העובד מבוטח רק אם במקום העבודה בחו"ל אין חובת ביטוח לגבי פגיעה בעבודה.
דוגמה
  • עובד שכיר במפעל בארץ, שחוזה העבודה שלו נחתם בישראל, נשלח מטעם עבודתו לחו"ל לתקופה של 6 חודשים.
  • בעת שהותו בחו"ל, בדרכו מהבית למקום העבודה, נפל ושבר את אגן הירכיים ולא היה מסוגל לעבוד כ-3 חודשים.
  • היות שהעובד ומעסיקו הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בארץ, העובד הוכר כנפגע תאונת עבודה.

חשוב לדעת

  • אם עובד שכיר שוהה בחו"ל יותר מ-5 שנים רצופות, על המעסיק לפנות אל מנהל אגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי כדי להאריך את הביטוח של העובד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות