מבוטח בביטוח נפגעי עבודה שנפגע במהלך עבודתו עשוי להיות זכאי לדמי פגיעה, לטיפול רפואי חינם ולזכויות נוספות בהתאם לחומרת הפגיעה
למידע לגבי מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם

סעיף 75 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מיהו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.

מי נחשב כמבוטח בביטוח נפגעי עבודה

תושב ישראל העובד בחו"ל

  • עובד עצמאי שנפגע בעבודה בחו"ל זכאי בתנאים מסוימים להיות מוכר כנפגע עבודה. כמו כן, פגיעה שהעובד נפגע במהלך הנסיעה ועקב הנסיעה (בדרך לחו"ל או בחזרה), תוכר בתנאים מסוימים כתאונת עבודה.
  • עובד שכיר בחו"ל נחשב מבוטח בביטוח נפגעי עבודה אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
    • העובד ומעסיקו הם תושבי ישראל.
    • חוזה העבודה נחתם בארץ. אם החוזה לא נחתם בישראל, העובד מבוטח רק אם במקום העבודה בחו"ל אין חובת ביטוח לגבי פגיעה בעבודה.
דוגמה
  • עובד שכיר במפעל בארץ, שחוזה העבודה שלו נחתם בישראל, נשלח מטעם עבודתו לחו"ל לתקופה של 6 חודשים.
  • בעת שהותו בחו"ל, בדרכו מהבית למקום העבודה, נפל ושבר את אגן הירכיים ולא היה מסוגל לעבוד כ-3 חודשים.
  • היות שהעובד ומעסיקו הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בארץ, העובד הוכר כנפגע תאונת עבודה.

חשוב לדעת

  • אם עובד שכיר שוהה בחו"ל יותר מ-5 שנים רצופות, על המעסיק לפנות אל מנהל אגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי כדי להאריך את הביטוח של העובד.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות