בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל.
מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה וצמצום פערים חברתיים ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
הבנק הוא עצמאי ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010.
נגיד בנק ישראל, הממונה על-ידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה, עומד בראש הבנק.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רחוב קרית המדע 3 (בניין D קומה 12), הר חוצבים, ירושלים
טלפון:02-6552211
פקס:02-6528805

תפקידי הבנק

 • לנהל את המדיניות המוניטרית- שמירה על יציבות מחירים.
 • להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהלן.
 • לתמוך בפעילותם הסדירה וביציבותם של כל השווקים הפיננסיים.
 • לשמש בנקאי של הממשלה.
 • להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק.
 • להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה.
 • לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות.
 • לייעץ לממשלה בעניינים כלכליים.
 • לנהל מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל.
 • לייצג את המדינה במוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים.
 • להקים ולנהל מאגר נתוני אשראי ופיקוח ואסדרה של מערך השיתוף בנתוני אשראי.
 • לנהל את נכסי הקרן לאזרחי ישראל.

נושאים וזכויות