אזרחים ותיקים זכאים להנחה בעמלות הבנקים
ההטבה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד בנק, ויחושבו כמו 4 פעולות בערוץ הישיר (שהעמלה הנגבית עבורן נמוכה בהרבה)
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל


אזרחים ותיקים זכאים לקבל הנחה בעמלות הבנקים.

  • ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד הבנק, ויחושבו כמו 4 פעולות בערוץ הישיר (עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה בהרבה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק).
שימו לב
  • פעולה על-ידי פקיד היא כל פעולה הנעשית ישירות מול הפקיד (בבנק או באמצעות מוקד טלפוני), כגון: הפקדה או משיכה של מזומנים, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון צ'ק, הפקדת צ'ק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.
  • פעולה בערוץ ישיר היא כל פעולה הנעשית שלא מול פקיד בנק, אלא באמצעות האינטרנט, כספומט, הוראת קבע או הרשאה לחיוב החשבון.
  • למידע נוסף על מסלולי העמלות ומחשבון מסלולי עמלות ראו באתר בנק ישראל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

צירוף אזרחים ותיקים למסלול הבסיסי

  • בנוסף לזכאותם להנחה שצוינה, מי שהמסלול הבסיסי כדאי עבורם יצורפו אוטומטית למסלול זה (המסלול הבסיסי כולל עד 10 פעולות בערוץ הישיר ופעולת פקיד אחת, במחיר של 10 ₪ לחודש).
  • צירופם היזום לשירות המסלולים הבסיסי מבוצע פעם בשנה בחודש מרץ, על סמך פעילותם בשנה החולפת.
  • למידע נוסף על מסלול העמלות הבסיסי ומסלול העמלות המורחב ראו מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע בחשבון עובר ושב בבנק.

חשוב לדעת

  • זכות זו אינה חלה בבנק הדואר.
  • העברת רנטות או פנסיות של ניצולי שואה מחו"ל לארץ ומהארץ לחו"ל פטורה מעמלת העברת מטבע חוץ.
  • בעלי חשבון בנק משותף יכולים לחתום על על טופס "אריכות ימים". חתימה על סעיף זה תאפשר לכל אחד מהם בעתיד להמשיך ולבצע פעולות בחשבון, לאחר שאחד מהם נפטר. אם לא נחתם סעיף אריכות ימים לפני מותו של אחד השותפים, לא יוכל השותף שנותר בחיים להמשיך ולפעול בחשבון, והחשבון יוקפא עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. למידע נוסף ראו טופס אריכות ימים (סעיף היוותרות בחיים).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות שמגיעים לאזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויותיהם.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 074-7696562 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים