היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים מבררת תלונות על חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים
לפני שמתלוננים לפיקוח על הבנקים על בנק או על חברת כרטיסי אשראי חובה להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור של הבנק או החברה
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל
טפסים

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מבררת תלונות נגד חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמעוניינים להתלונן על ההתנהלות של חברות כרטיסי אשראי או בנקים מסחריים יכולים לפנות ליחידה לפניות הציבור של הפיקוח על הבנקים.
 • התלונה יכולה להיות מוגשת על-ידי המתלוננים עצמם או נציג מטעמם.
 • לפני שפונים לפיקוח על הבנקים חובה להגיש תלונה לנציבות פניות הציבור בבנק או בחברת כרטיסי האשראי.
  • נציבות תלונות הציבור של הבנק או חברת כרטיסי האשראי צריכה להשיב לתלונה בתוך 45 ימים.
  • בנסיבות מסוימות הנציבות רשאית להשיב לתלונה בתוך 60 ימים (אחרי שתיידע את הפונים על כך).

למי ואיך פונים

 • אם תשובת הבנק או חברת כרטיסי האשראי אינה מספקת, או שלא התקבלה תשובה בתוך 45 ימים (או 60 ימים אם הייתה הארכה), ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים.
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס התלונה המקוון. כדי למלא את הטופס יש להיכנס למערכת ההזדהות הלאומית.
 • יש לצרף לטופס התלונה את המסמכים הבאים:
  • העתק הפנייה הראשונית לבנק או לחברת כרטיסי האשראי
  • העתק התשובה, אם התקבלה
  • אם קיימים מסמכים רלוונטיים שתומכים בתלונה, רצוי לצרף אותם
 • יש לנסח באופן ברור את תוכן התלונה ולהציג את הטענות בנפרד, ככל הניתן.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל