הקדמה:

אנשים שנקבעה להם נכות בשיעור של 40% ומעלה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון זכאים להנחה בעמלות הבנקים
ההטבה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד בנק, ויחושבו כמו 4 פעולות בערוץ הישיר (שהעמלה הנגבית עבורן נמוכה בהרבה)
למידע נוסף ראו באתר בנק ישראל


אנשים שנקבעה להם נכות בשיעור של 40% ומעלה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון זכאים להנחה בעמלות הבנקים.

 • ההנחה תינתן בכל חודש עבור 4 פעולות שבוצעו על-ידי פקיד הבנק, ויחושבו כמו 4 פעולות בערוץ הישיר (עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה בהרבה מהעמלה הנגבית עבור פעולה שבוצעה על-ידי פקיד בנק).
  • פעולה על-ידי פקיד היא כל פעולה הנעשית ישירות מול הפקיד (בבנק או באמצעות מוקד טלפוני), כגון: הפקדה או משיכה של מזומנים, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון צ'ק, הפקדת צ'ק (לכל קבוצה של עד 20 שיקים), תשלום שובר ופריטת מזומן.
  • פעולה בערוץ ישיר היא כל פעולה הנעשית שלא מול פקיד בנק, אלא באמצעות האינטרנט, כספומט, הוראת קבע או הרשאה לחיוב החשבון.
 • למידע נוסף על מסלולי העמלות, ראו באתר בנק ישראל.

מי זכאי?

 • מי שוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לו נכות בשיעור של 40% ומעלה.
 • נכה צה"ל שנקבעה לו נכות בשיעור של 40% ומעלה.
טיפ
מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה המוכרת כנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ולא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בגלל הגיל, אך מעוניין לקבל הטבות שניתנות לבעלי נכות רפואית ואינן מותנות בקבלת קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע לבנק ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון לגבי קביעת נכות בשיעור של לפחות 40%.
 • שימו לב: ניתן להזמין טופס אישור נכות רפואית באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת האישור.
 • לבירורים ותלונות, ניתן לפנות אל המחלקה לפניות הציבור של הבנק. ראו קישורים לטפסים המקוונים של פניות הציבור בבנקים השונים באתר בנק ישראל.
 • אם מעוניינים לערער על תשובת הבנק, ניתן לפנות אל היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, בהתאם למפורט באתר בנק ישראל.

צירוף זכאים למסלול הבסיסי

 • בנוסף לזכאותם להנחה שצוינה, מי שהמסלול הבסיסי כדאי עבורם יצורפו אוטומטית למסלול זה (המסלול הבסיסי כולל עד 10 פעולות בערוץ הישיר ופעולת פקיד אחת, במחיר של 10 ₪ לחודש).
 • צירופם היזום לשירות המסלולים הבסיסי מבוצע פעם בשנה בחודש מרץ, על סמך פעילותם בשנה החולפת.
 • למידע נוסף על מסלול העמלות הבסיסי ומסלול העמלות המורחב ראו מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע בחשבון עובר ושב בבנק.

חשוב לדעת

 • החל מ-01.04.2014, הבנקים בישראל חייבים להציע לכל לקוחותיהם מסלולי עמלות במחיר חודשי קבוע מראש עבור מכסה מסוימת של פעולות בחשבון. מומלץ לבדוק את כדאיותם של המסלולים הללו.
 • זכות זו אינה תקפה בבנק הדואר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים