הבנקים בישראל חייבים להציע ללקוחותיהם מסלול עמלות בסיסי ומסלול עמלות מורחב, אשר מעניקים חבילה של מחיר חודשי אחיד וקבוע למכסה מסוימת של פעולות בחשבון
לקוח שלא בוחר באחד מהמסלולים הללו ולא בחר במסלול אחר שמציע לו הבנק, יחויב בעמלת פעולה נפרדת על כל פעולה שהוא מבצע בחשבון, בהתאם לתעריף הנהוג בבנק
לקוח יכול בכל עת לעבור ממסלול עמלות אחד לאחר על-ידי מתן הודעה לבנק מראש, שתיכנס לתוקף בתחילת החודש הבא


כל הבנקים בישראל חייבים לאפשר ללקוחותיהם להירשם לאחד ממסלולי העמלות במחיר חודשי קבוע.

 • מסלולים אלה מציעים חבילה של מחיר חודשי אחיד וקבוע למכסה מסוימת של פעולות בחשבון.
  • מסלול בסיסי - מסלול זה כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר (ביצוע פעולות באינטרנט, במסופים, בתיבות אל-תור, בכספומט, הוראות קבע וכו' שאינן מבוצעות על ידי פקיד הבנק) ובנוסף עד פעולת פקיד אחת (הפקדה, משיכה, העברה בנקאית ואו פעולה אחרת, המתבצעת על-ידי פקיד הבנק). מחיר המסלול מפוקח ואינו יכול לעלות על 10 ₪ לחודש.
  • מסלול מורחב - מסלול זה כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד. מחירו של מסלול זה אינו מפוקח על-ידי בנק ישראל, וכל בנק רשאי לקבוע אותו.
 • לקוח שלא בוחר באחד מהמסלולים הללו ולא בחר במסלול אחר שמציע לו הבנק, יחויב בעמלת פעולה על כל פעולה שהוא מבצע בחשבון, וסך כל העמלות החודשיות שלו ישתה מחודש לחודש בהתאם למספר הפעולות שהוא מבצע באותו חודש.

מי זכאי?

 • כל אדם המנהל חשבון עובר ושב בבנק כלשהו בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוח המעוניין להצטרף לאחד ממסלולי העמלות צריך להודיע לסניף הבנק שלו באיזה מסלול הוא מעוניין.
 • ניתן לעשות זאת באמצעות הגעה פיזית לסניף הבנק או באמצעות פקס. מרבית הבנקים מאפשרים הרשמה למסלולי העמלות גם דרך המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט של הבנק.
 • לקוח יכול בכל עת לעבור ממסלול עמלות אחד לאחר ע"י מתן הודעה לבנק מראש. המעבר בין המסלולים יתבצע ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו ניתנה ההודעה.
 • החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש שקדם לו.

חשוב לדעת

 • חלק מהבנקים מציעים, בנוסף, גם מסלול מורחב פלוס, הכולל את הפעולות במסלול המורחב ושירותים נוספים ייחודיים לכל בנק ובנק.

ָ

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים