המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לשלול באופן גורף בקשה של זכאי לשיקום מקצועי ללימודים בחו"ל
בקשה לשיקום מקצועי בחו"ל תיבחן בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עבל (ארצי) 35633-06-16
תאריך:25.11.2018
קישור:לפסק הדין

בית המשפט הארצי לעבודה דחה ערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי, על פסק דין שקבע כי המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לשלול באופן גורף אפשרות לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות בחו"ל, עבור הזכאים לשיקום.

תקציר המקרה וטענות הצדדים

 • המשיב, נפגע תאונת דרכים, הזכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות, ביקש לממש את זכותו לשיקום מקצועי בלימודי רוקחות באוניברסיטה בירדן.
 • המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה, בהתאם להוראות נוהל פנימי לפיהן אין לאשר תוכנית לשיקום מקצועי במוסדות לימוד שאינם בתחומי מדינת ישראל.
 • המוסד לביטוח לאומי טען כי לא ניתן יהיה לבחון את טיב תוכנית הלימודים ולקיים פיקוח ראוי על התקדמותו של המשתקם כאשר היא מתקיימת בחו"ל.

פסק הדין והנימוקים

 • בית הדין הארצי לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, בנימוקים הבאים:
  • ההנחיה של המוסד לביטוח לאומי לפיה נשללת באופן גורף ומוחלט האפשרות לשיקום מקצועי בחו"ל, כאשר שלילה זאת אינה מופיעה בחוק או בתקנות, מצמצמת את הזכות לשיקום באופן ניכר, ובכך חרג המוסד לביטוח לאומי מסמכותו.
  • לעניין בדיקת טיב תוכנית הלימודים, המשיב מבקש ללמוד באוניברסיטה מוכרת על ידי ארגון אונסקו, כך שניתן לברר ברשויות השונות לגבי טיב התוכנית וכן לגבי יכולתו של המשיב להשתלב בעבודה בארץ לאחר סיום לימודיו. ממילא כאשר מדובר בלימודים בארץ, פקידי השיקום אינם עורכים ביקורים באוניברסיטאות ומסתמכים על הכרת המועצה להשכלה גבוהה והפיקוח שלה.
  • לעניין הפיקוח על התקדמות לימודיו של המשיב, המשיב מבקש ללמוד בירדן, והוא מגיע לעתים תכופות לארץ, מה שמאפשר לפקידת השיקום לפקח אחר התקדמותו. בנוסף, משום שפקידת השיקום דוברת ערבית, אין מניעה כי תהיה בקשר עם גורמים באוניברסיטה, ובמידת הצורך המשיב יכול לספק תרגומים נדרשים.
  • כמו כן, בית הדין הארצי ציין כי כאשר מדובר בשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגע פעולת איבה, כן מתאפשרים לימודים בחו"ל, מה שמעיד על כך כי בפועל, המוסד לביטוח לאומי מסוגל לפקח על טיב התוכנית והתקדמות המשוקם, גם כאשר השיקום המקצועי מתקיים בחו"ל.
  • בית המשפט פסק כי במקרה הספציפי קיימות נסיבות שעשויות להצדיק את אישור תוכנית הלימודים בחו"ל, שכן המשיב הוא דובר ערבית, ויש טעם לאפשר לו לקיים את לימודיו בשפה הערבית, דבר שיקל עליו במהלך הלימודים. כמו כן, המשיב הצהיר כי ניסה להתקבל ללימודי רוקחות באוניברסיטה בארץ, אך לא עמד בתנאי הקבלה.

משמעות

 • המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לשלול באופן גורף ומראש בקשה של אדם, הזכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות, לממש את זכאותו בלימודים בחו"ל.
 • עם זאת, משום שלימודים בחו"ל אכן מטילים עומס על המוסד לביטוח לאומי, הבקשה תישקל בשים לב לנסיבות המקרה הספציפי ולקיומם של טעמים המצדיקים או שוללים את אישור הלימודים בחו"ל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".