הקדמה:

מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית משוקללת על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי הכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות ובשילוב בעבודה
הזכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בזכאות לקבלת קצבה כלשהי
מי שמשולמים להם דמי שיקום במסגרת השיקום המקצועי פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים
בתנאים מסוימים ניתן להעביר את הזכאות לשיקום מקצועי אל בן/בת הזוג, אם משולמת עבורם תוספת בקצבת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

הערת עריכה
נעשו שינויים בערך לפי הערות של נורית יעקובוביץ מביטוח לאומי במייל שהתקבל אצלי מיום 20.10.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:17, 29 בנובמבר 2020 (IST)
שימו לב
המידע בדף זה מתייחס למקבלי קצבת נכות כללית. לזכאות לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים למקבלי קצבת נכות מעבודה, ראו שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגעי עבודה.

מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית משוקללת וטרם הגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תוכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תוכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע. ניתן ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) שמוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כולל לימודי תואר במוסד בחו"ל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה).
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.
 • ניתן למצוא מידע ספציפי לגבי תוכניות השיקום לאוכלוסיות הבאות:
הערת עריכה
המידע על לימודים בחו"ל לפי מייל של אפרת שמיר למנוע הזכויות (הועבר לקיפר)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 13:40, 9 בינואר 2022 (IST)

מי זכאי?

 • מי שטרם הגיעו לגיל פרישה ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות (במקרים מסויימים עשויה להתאפשר זכאות גם כאשר נקבעה נכות זמנית).
  2. הם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרת, בגלל מוגבלותם.
  3. הם זקוקים להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתם הקודמת, או לעבודה התואמת את כישוריהם.
  4. הם מתאימים לשיקום מקצועי ולהשתלבות בשוק העבודה (לא בתעסוקה מוגנת או נתמכת).
 • לשיקום המקצועי זכאים גם:
טיפ
ניתן להגיש את הבקשה לשיקום במקביל להגשת התביעה לקצבת נכות כללית, אך היא תטופל רק לאחר סיום הטיפול בתביעה לנכות.

זכאות בני זוג

 • למי שזכאים לקצבת נכות כללית ונמצא כי אינם מתאימים לשיקום מקצועי (לאחר שהגישו תביעה לשיקום), תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבני/בנות זוגם.
 • לשם כך, על בני הזוג לענות על כל התנאים הבאים:
  1. הם מתגוררים באופן קבוע עם מקבל/ת הקצבה.
  2. משולמת עבורם תוספת לבני זוג בקצבת הנכות.
  3. הם עדיין לא הגיעו לגיל הפרישה.
  4. הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם.
  5. נדרשת להם השתלבות בעבודה מתאימה עקב הנכות של בן/בת הזוג.
  6. הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  7. הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.
 • בני הזוג אינם זכאים לדמי שיקום ולהשתתפות בשכר דירה (כשהמרחק מהבית למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ), אך עשויים להיות זכאים לתשלום דמי מחיה והוצאות לינה.

משך התוכנית

 • משך הסיוע בלימודים נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תוכניות טרום הכשרה כגון אבחון, מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות והשמה בעבודה.
 • הזכאות לסיוע בהיבטים אחרים כמו השתלבות בעבודה, ממשיכה ללא קשר לתקופת הסיוע בלימודים, וגם לאחר תום תקופת הסיוע בלימודים.

סיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים

 • מי שנקבעו להם פחות מ-65% נכות רפואית זכאים לסיוע בלימודים לתקופה של עד 12 חודשים.
 • אם מדובר בקורס מקצועי שנמשך מעבר ל-12 חודשים רציפים, הסיוע במימון יינתן ב-12 החודשים האחרונים של תוכנית הלימודים.
 • אם מדובר בלימודי השכלה גבוהה שנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד (אלא אם כן היקף התוכנית בשנה האחרונה הוא חלקי).

סיוע בלימודים לתקופה שעולה על 12 חודשים

 • תקופת הסיוע עשויה לעלות על 12 חודשים למי שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  • נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 65% ומעלה.
  • בעת הפגיעה טרם מלאו להם 18 שנים והתוכנית המוצעת להם לא ניתנת לביצוע בתוך 12 חודשים.
  • מתקיימות לגביהם נסיבות מיוחדות (כגון מצב רפואי עם השלכות תפקודיות משמעותיות או מצב סוציאלי חריג).

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, עשוי להינתן מימון עבור:
  • עלויות לימודים נוספות: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • שכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • מי שלומדים לפחות 16 שעות בשבוע שמתוכן 12 שעות פרונטליות ו-4 שעות מעטפת, והכנסתם מעבודה לא עולה על סכום שנקבע מעת לעת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאים לדמי שיקום בשיעורים הבאים:
  • למי שאינם מקבלים קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבלים קצבת נכות מלאה אינם זכאים לדמי שיקום.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים שגודלם המצטבר הינו עד 10MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לדעת: אם הבקשה למימון סיוע בלימודים הוגשה לאחר תחילת הלימודים ואושרה, המימון בדיעבד יכול להינתן רק עבור שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה.

חשוב לדעת

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ונרשמו ללימודים לפני שהגישו את התביעה לשיקום מקצועי, רשאים לפנות לפקיד השיקום לבדיקת זכאותם.
 • עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים