בן/ת זוג של חייב/ת יחשב כדייר מוגן בדירה שבבעלות שניהם, במקרה שיש לממש את הדירה כנכס בהליכי הוצאה לפועל לשם סילוק חוב של החייב/ת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רע"א 8233/08
תאריך:10.10.2010
קישור:לקריאת פסק הדין

נגד בעלה של המערערת ניתן פסק דין שחייב אותו בתשלום סכום של מעל מיליון ₪, לאחר שנקבע כי הפר את התחייבותו כלפי מי ששילמו לו כספים לשם בניית בתי מגורים עבורם.
לאחר שהוגשה בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל נגד החייב, מונה המשיב ככונס על נכסיו והוסמך לפעול למימוש נכס המקרקעין שבבעלותו: בית פרטי שהחייב הוא בעל מחצית הזכויות בו והמחצית השנייה הינה בבעלות המערערת, שלגביה נקבע כי לא הייתה שותפה להתנהלות החייב כלפי הנושים.
לצורך מימוש הנכס, פנה המשיב לבית משפט השלום בירושלים בתביעה לפירוק השיתוף בדירה. המערערת התנגדה לבקשת הפירוק, בטענה כי לא יהיה זה צודק למכור את דירתה בשל חובו של החייב. מעבר לכך, למקרה שיקבע שיש לפרק את השיתוף בדירה על דרך מכירתה, נחלקו הצדדים בשאלה האם הדירה תימכר כפנויה או כתפוסה על ידי המערערת, מה שכמובן משנה באופן ניכר את עלותה.
סוגיית מכירת הדירה כפנויה או כתפוסה עוררה בבית המשפט את שאלת תחולתו של סעיף 33 לחוק הגנת הדייר הקובע כי שותף במקרקעין שזכותו פקעה מחמת מכירת זכותו בנכס של שותפו האחר, לרבות במסגרת הליך הוצאה לפועל, יהיה לדייר מוגן בנכס; ואולם, סעיף 40א לחוק המקרקעין קובע כי הגנה זו לא תחול כאשר מדובר בפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג.

קביעת בית המשפט העליון

  • כאשר פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני-זוג מתבקש על ידי כונס הנכסים שמונה מטעם נושיו של אחד מבני הזוג לשם מכירתה, הופך בן הזוג האחר ל“דייר מוגן“ והדירה תימכר כ“תפוסה“. כך, החריג שבחוק, שלפיו בן הזוג שותף בדירת מגורים לא יהיה זכאי למעמד של ”דייר מוגן“, חל רק כאשר פירוק השיתוף התבקש על ידי בן-הזוג האחר.

משמעות

  • בן/ת זוג של חייב/ת יחשב כדייר מוגן בדירה שבבעלות שניהם, במקרה שיש לממש את הדירה כנכס בהליכי הוצאה לפועל לשם סילוק חוב של החייב/ת.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.