הקדמה:

שירותי בריאות כללית חויבו לחשוף את ההסכם שחתמו עם תורמים להקמת ביה"ח שניידר, על רקע פרסום בדבר מעורבות התורמים בהחלטות פנימיות בביה"ח

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
מס' תיק:
עת"מ 2032-08
תאריך:
21/02/2011

התנועה לחופש המידע הגישה עתירה בבקשה להורות לשירותי בריאות כללית לחשוף את ההסכם שחתמה עם התורמים להקמת בית החולים שניידר. הבקשה הוגשה בעקבות פרסום בעיתונות בדבר מעורבות של המשפחה התורמת במינוי מנהל לבית החולים. שירותי בריאות כללית התנגדו לבקשה מטעמים של פגיעה בפרטיות התורמים ומחשש מפגיעה באפשרות לקבל תרומות בעתיד.

לפי דברי השופטת, מעורבות גורמים פרטיים, עסקיים ופילנתרופיים באספקת השירותים החברתיים הבסיסיים במדינה מעוררת שאלות מורכבות באשר להשפעת גורמים פרטיים על פעילות המוסדות הציבוריים. במקרה זה, החשש הוא אף ספציפי יותר ונוגע לאפשרות קיומם של שיקולים זרים במינוי מנהלי בית החולים ומנהלי מחלקות בו. מסיבה זו, אין ספק כי קיים עניין ציבורי רב לבחון ולבקר התקשרויות של רשויות ציבוריות עם גופים פרטיים ולשם כך אין ברירה אלא לפרסם פרטי ההסכם.

קופת החולים טענה כי העתירה אינה מבוססת על עובדות אלא על הסקת מסקנות, אולם השופטת ביקרה אותה על טענה זו בנימוק כי היא מעידה על העדר הפנמה של חוק חופש המידע, שכל מטרתו לאפשר ביקורת ופיקוח על רשויות השלטון, באמצעות הזרמה חופשית של מידע מהרשויות והתוודעות הציבור לעובדות שאין בידיו. ללא פרסום המידע המבוקש בעתירה זו, נמנעת מהציבור יכולת הפיקוח על התקשרויות של רשויות ציבוריות עם תורמים. רק גישה למידע תאפשר לציבור להפריך או לאשש את חששותיו לגבי התנהלות אותה רשות ציבורית.

באשר לטענת קופת החולים לשמירה על אנונימיות התורמים, פסקה השופטת כי אינטרס זה אינו קיים כאן, מאחר שלבית החולים אפילו קוראים "שניידר" על שם התורמים.

בית המשפט שקל את הפגיעה האפשרית בפרטיות ובתרומות עתידיות מצד התורמים אל מול האינטרס הציבורי שבגילוי המידע והחליט לקבל את העתירה.

על מנת שלא לפגוע בזכותם של התורמים לפרטיות – הורה בית המשפט למחוק את סכומי התרומה.

בנוסף, נפסקו 50,000 ₪ הוצאות לטובת התנועה לחופש המידע.

חקיקה ונהלים