אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה הוא המצאותו של הילד בישראל
עם זאת, מקבל הגמלה שיצא לחו"ל עשוי להיות זכאי להמשיך ולקבל אותה למשך 3 חודשים, ובמקרים מסויימים אף לתקופה ממושכת יותר
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלת ילד נכה משולמת לזכאים בהתאם לכללי הזכאות, ובתנאי שהילד נמצא בישראל.

  • עם זאת, ילד שיוצא לחו"ל לאחר שקיבל את הגמלה במשך חודשיים לפחות לפני יציאתו, יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה למשך 3 חודשים נוספים לאחר היציאה לחו"ל.
  • כמו כן, בנסיבות הבאות תשולם הגמלה לילד שיצא לחו"ל גם עבור תקופה שמעבר ל-3 חודשים:
    • קבלת טיפול רפואי שלא ניתן לקבלו בישראל, או שאין מספיק ניסיון במתן טיפול זה בארץ. במקרים אלה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד למשך 24 חודשים,
    • יציאה של ההורה לשליחות מטעם מעסיק ישראלי, כאשר המעסיק ממשיך לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי. במקרה זה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד למשך 24 חודשים.
    • יציאה של ההורה לשליחות מטעם המדינה (כגון שליחות מטעם משרד החוץ). במקרה זה ניתן להמשיך ולקבל את הגמלה עבור הילד בכל תקופת השליחות.

מי זכאי?

  • ילד שקיבל את הגמלה בארץ במשך חודשיים לפחות, ויצא לחו"ל.

תהליך מימוש הזכות

  • בכל המקרים שצויינו, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לפני היציאה לחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים