פורטל גמלת ילד נכה והטבות נלוות כולל מידע על תהליך הגשת התביעה לגמלת ילד נכה, הגמלה עצמה וההטבות הנלוות לה.

גמלת ילד נכה היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילד עם לקות, בהתאם לסוג הלקות ומידת תלותו של הילד בזולת.
הזכאות לגמלה עשויה להקנות זכויות והטבות נוספות, כגון קבלת היתר להעסקת עובד זר לטיפול בילד והנחות בתשלומים שונים.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים