הקדמה:

מרכז מעשה מפעיל תכנית התנדבותית לצעירים הכוללת שנת שירות בשילוב שירות צבאי


מרכז מעשה מפעיל תכנית של שנת שירות בשילוב שירות צבאי בחטיבת הנח"ל, למתנדבים בגילאי 21-18.

  • התכנית כוללת:
    • עשייה התנדבותית מקצועית במסגרות חינוך והפעלת יוזמות חברתיות בקהילה.
    • הכשרה למנהיגות.
    • הכוונה להשכלה גבוהה.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים בני 18 המעוניינים לדחות את שירותם הצבאי לטובת שנת שירות.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות ניתן בחינם.