הקדמה:

סטודנטיות בהיריון זכאיות לדחות את השתתפותן במעבדות שמשתמשים בהן בחומרים שעלולים להיות מסוכנים עבורן
המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומר שעלול להיות גורם סיכון לסטודנטיות בהיריון
למידע רשמי ראו סעיף 6(ב) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות בהיריון זכאיות לדחות למועד שאחרי תקופת ההיריון את השתתפותן במעבדות שמשתמשים בהן בחומרים שעלולים להיות מסוכנים עבורן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומרים שמשתמשים בהן במעבדות ועלולים להיות גורם סיכון לסטודנטיות בהיריון (וכן לסטודנטיות מניקות).
  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי (למשל הצגת אישור רפואי על ההיריון).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות