רכז התאמות אחראי על יישום זכויותיהם של סטודנטים בטיפולי פוריות, היריון, ולאחר לידה, אימוץ, אימוץ מחו"ל, קבלת ילד כהורים מפונדקאות (הורים מיועדים) או כהורים במשפחת אומנה
רכז ההתאמות מחויב בשמירת סודיות רפואית

רכז התאמות ממונה על-ידי מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית, ואחראי על יישום ההוראות להתאמות בלימודים שנקבעו על-ידי המוסד הלימודי בהתאם לכללי זכויות הסטודנט.

 • דיקן הסטודנטים במוסד הלימודי משמש לרוב גם כרכז התאמות.
 • ניתן למצוא את פרטי הרכז באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.

אוכלוסיית היעד של רכז ההתאמות

 • את הבקשות להתאמות יכולים להגיש לרכז ההתאמות סטודנטים וסטודנטיות במוסד הלימוד שהם:
  • סטודנטיות בטיפולי פוריות או בהיריון.
  • סטודנטים וסטודנטיות שנוסעים לחו"ל למטרת אימוץ בין–ארצי או נמצאים אחרי חופשת לידה, אימוץ, קבלת ילד כהורים במשפחת אומנה או כהורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות).

תפקידיו של רכז ההתאמות

 • קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד הלימודי, ובתיאום עם המרצה לאחר קבלת בקשת הסטודנט/ית להתאמות.
 • מעקב על ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד הלימודי לצורך ביצוען.
 • טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.

מוסדות לימוד שחייבים במינוי רכז התאמות

הגשת בקשה להתאמות

 • המוסד הלימודי נדרש להביא לידיעת הסטודנטים את שמו של רכז ההתאמות ופרטי יצירת הקשר עימו.
 • סטודנטים שזכאים להתאמות יגישו לרכז ההתאמות בקשה על-פי הנוהל שקבע המוסד הלימודי.

פנייה לנציב קבילות הסטודנטים

 • סטודנטים שלא קיבלו מענה לבעייתם אחרי שמיצו את כל האפשרויות לפיתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד (כולל דיקן הסטודנטים) רשאים להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים.
 • יש להגיש את התלונה המנומקת בכתב.
 • ניתן למצוא את הפרטים של נציב הקבילות באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.

חשוב לדעת

 • רכז ההתאמות מחויב לשמור על חסיון המסמכים הרפואיים שמועברים אליו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות