הקדמה:

סטודנטית בהיריון זכאית לדחות קורס מעבדה, שיש בו שימוש בחומר העלול להיות גורם סיכון עבורה
המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומר העלול להיות גורם סיכון עבור סטודנטית בהיריון
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטית בהיריון זכאית לדחות את השתתפותה בקורס מעבדה, שיש בו שימוש בחומר העלול להיות גורם סיכון עבורה למועד מאוחר יותר, לאחר ההיריון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי לגבי ההיריון.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על החומר שבו משתמשים במעבדה, ושעלול להיות גורם סיכון לסטודנטית בהיריון.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים