הקדמה:

סטודנטית בהריון זכאית לדחות קורס מעבדה, שיש בו שימוש בחומר העלול להיות גורם סיכון עבורה
המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על חומר העלול להיות גורם סיכון עבור סטודנטית בהריון
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטית בהריון זכאית לדחות את השתתפותה בקורס מעבדה, שיש בו שימוש בחומר העלול להיות גורם סיכון עבורה למועד מאוחר יותר, לאחר ההריון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי לגבי ההריון.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי חייב לפרסם מידע על החומר שבו משתמשים במעבדה, ושעלול להיות גורם סיכון לסטודנטית בהריון.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים