הקדמה:

חייל מילואים המועמד לבחירות לרשויות המקומיות לא ייקרא לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בתקופת הבחירות
חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידיתחייל מילואים ששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות המקומית לא ייקרא לשמ"פ או להתייצבות בתקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים לבין יום הבחירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • חייל מילואים שהגיש את מועמדותו לבחירות יקבל מפקיד הבחירות ביישוב אישור לדחיית שמ"פ לפי פ"מ 33.0113.
  • את האישור יש להגיש לוועדת הבחירות הצה"לית, שתנחה את מפקד יחידת המילואים לא לקרוא למועמד לשמ"פ או להתייצבות.
  • חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידית.

אנשי מילואים שנבחרו כחברי מועצה או כראשי רשויות מקומיות

  • איש מילואים שייבחר לראש רשות מקומית, יוצב לר"מ 80 למשך כל תקופת כהונתו.
  • מפקד הבקו"ם מוסמך לקרוא לשמ"פ לראשי ערים ורשויות מקומיות, אם קיבל לכך את אישורו של ראש אכ"א.
  • חבר מועצה של רשות מקומית המשרת בשמ"פ, רשאי להשתתף בדיוני מועצת הרשות המקומית ובוועדותיה בהיותו בחופשה, אם תנאי השירות מאפשרים זאת, ובלבד שלא יהיה לבוש במדים.

גורמי ממשל

  • משרד הפנים

תודות

  • פ"מ 33.0113: בחירות לרשויות המקומיות - חיילים בשירות סדיר ועובדי צה"ל
  • פ"מ 31.0518: חיילים בר"ם 80 - שירות מילואים - הצבה