חשבון המים בדירות מגורים מביא בחשבון את מספר האנשים המתגוררים בדירה
מומלץ לדווח לתאגיד המים מוקדם ככל האפשר (בסמוך למעבר לדירה, עם העברת חשבון המים על שם הצרכן, ובכל מקרה שבו חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות בדירה)
אם מתגוררים בדירה יותר מ-2 אנשים, חשבון המים צפוי להיות נמוך בעשרות שקלים
צרכן מים יכול לדווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה על מנת להבטיח שיקבל את התעריף הנמוך יותר
צרכן שדיווח באיחור על מספר הנפשות בדירה עשוי להיות זכאי להחזר על התקופה שבה שילם לפי מספר נפשות נמוך, אך לא יינתן החזר עבור יותר מ-6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים


שימו לב
עדכון תאגיד המים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • תושבים שהתפנו מביתם ומי שמארחים אותם יכולים לעדכן אצל תאגיד המים את מספר האנשים שמתגוררים בבית, כדי לקבל עבורם את התעריף המופחת בחשבון המים.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המים.

חשבון המים בדירות מגורים מביא בחשבון את מספר הדיירים בדירה. אם מספר הדיירים גדול יותר, חשבון המים יהיה נמוך יותר.

 • אם לתאגיד לא יהיה מידע על מספר הנפשות המתגוררות בדירה, הוא יחשב את החשבון לפי תעריף של 2 נפשות (התעריף הגבוה ביותר).
 • ברוב הרשויות המקומיות תאגידי המים מתעדכנים במספר הנפשות דרך מרשם האוכלוסין.
 • במקרים שבהם המים מסופקים על ידי ספק שאינו תאגיד מים וכן במקרה שהמידע במרשם האוכלוסין לא מעודכן, על הצרכן (מי שחשבון המים רשום על שמו) לדווח לתאגיד המים או לספק המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה (כולל מספר הילדים).
 • יש לדווח על מספר הנפשות בסמוך להעברת החשבון על שם הצרכן, וכן בכל פעם שמספר הנפשות משתנה.
דוגמה
לידה, פטירה, עזיבה של אחד הדיירים או כניסת דייר חדש וכיו"ב

אוכלוסיית יעד ותנאים

 • צרכן מים ביתי (מי שעל שמו רשום חשבון המים הביתי).

למי ואיך פונים

 • צרכן מים המעוניין לעדכן את הנפשות ביחידת הדיור יוכל:
  • לעדכן את הרישום במרשם האוכלוסין (רלוונטי רק אם המים מסופקים על ידי תאגיד מים).
  • לפנות בכל עת לתאגיד המים או לספק המים באמצעות מילוי של טופס דיווח מיועד בצירוף אסמכתאות (המראים גם על תקופת מגורים של הדייר שהיא ארוכה משלושה חודשים) (ניתן גם להגיש טופס מקוון) באתר האינטרנט של תאגיד המים.
שימו לב
ניתן לדווח באיחור על מספר הנפשות המעודכן, אך החזר יינתן לכל היותר בגין 6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים