הקדמה:

צרכן מים צריך לדווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה
יש לדווח לתאגיד המים מוקדם ככל האפשר (בסמוך למעבר לדירה, עם העברת חשבון המים על שם הצרכן, ובכל מקרה שבו חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות בדירה)
אם מתגוררים בדירה יותר מ-2 אנשים, חשבון המים צפוי להיות נמוך בעשרות שקלים
צרכן שדיווח באיחור על מספר הנפשות בדירה עשוי להיות זכאי להחזר על התקופה שבה שילם לפי מספר נפשות נמוך, אך לא יינתן החזר עבור יותר מ-6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים


הערת עריכה
להוסיף גורם ממשל בדגשים. אולי יש מידע ברשות המים או סעיף בחוק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 20:07, 25 במרץ 2021 (IST)

חשבון המים בדירות מגורים מביא בחשבון את מספר הדיירים בדירה. אם מספר הדיירים גדול יותר, חשבון המים יהיה נמוך יותר.

 • לשם כך על כל צרכן (מי שחשבון המים רשום על שמו) לדווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה (כולל מספר הילדים).
 • אם הצרכן לא יצהיר על מספר הנפשות המתגוררות בדירה, תאגיד המים יחשב את החשבון לפי תעריף של 2 נפשות (התעריף הגבוה ביותר).
 • יש לדווח על מספר הנפשות בסמוך להעברת החשבון על שם הצרכן, וכן בכל פעם שמספר הנפשות משתנה.
דוגמה
לידה, פטירה, עזיבה של אחד הדיירים או כניסת דייר חדש וכיו"ב

אוכלוסיית יעד ותנאים

 • צרכן מים ביתי (מי שעל שמו רשום חשבון המים הביתי).

למי ואיך פונים

 • צרכן מים המעוניין לעדכן את הנפשות ביחידת הדיור יוכל:
  • לעדכן את הרישום במרשם האוכלוסין.
  • לפנות בכל עת לתאגיד המים באמצעות מילוי של טופס דיווח מיועד בצירוף אסמכתאות (המראים גם על תקופת מגורים של הדייר שהיא ארוכה משלושה חודשים) (ניתן גם להגיש טופס מקוון) באתר האינטרנט של תאגיד המים.
הערת עריכה
נדמה לי שתאגידי המים מאפשרים להצהיר בכל מיני דרכים, ולדעתי גם באינטרנט. חשוב לציין את הדרכים שבהן יש לפנות אל התאגיד, כדי שהצרכנים יבינו שלא מדובר בהליך פרוצדורלי מסובך. שווה הסתכל אפילו בחשבון המים שלך או להיכנס לכמה אתרים של תאגידי מים ולראות אם יש אפשרות לעשות את זה באתר שלהם או אולי אפילו באפליקציה שלהם) כמו כן חשוב לכתוב מתי צריך לדווח (כי בהמשך אתה כותב מה קורה אם מדווחים באיחור ועד איזה תקופה רטרואקטיבית אפשר לקבל החזר.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 20:07, 25 במרץ 2021 (IST)
שימו לב
ניתן לדווח באיחור על מספר הנפשות המעודכן, אך החזר יינתן לכל היותר בגין 6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים.

חשוב לדעת

 • אם הצרכן לא העביר הצהרה על מספר נפשות לתאגיד המים, חשבון המים יחושב לפי 2 נפשות בלבד (כלומר תעריף המים הגבוה ביותר).
 • בכל שינוי של מספר הנפשות המתגוררות בדירה, יש לעדכן את תאגיד המים.
הערת עריכה
האם יש סעיף בחוק/בתקנות שמתיחס לזה ושעל בסיסו ניתנת ההנחה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 20:07, 25 במרץ 2021 (IST)
הערת עריכה
שיניתי את החשוב לדעת כי החובה לעדכן במספר נפשות היא רק של "ספ ק אחר" ויש גם ספק ציבורי לפי החוק (שאותו כנראה אין חובה לעדכן כי עליו יש חובה לקבל נתונים ממרשם האוכלוסין). במקום להיכנס לרזולוציה הזאת (צרכן ציבורי מתעדכן כל הזמן ממרשם האוכלוסין) עדכנתי לפי ס' 11 מתוך הסתכלות מנקודת מבט של צרכן ביתי שרשאי לפנות לספק ולשנות. =אורן ברקת (שיחה) 12:29, 29 במרץ 2021 (IST)
הערה מאת אנא הוסיפו את הפרמטר "חתימה" כך: "חתימה = ~~~~" (בעת שמירת הדף 4 הטילדות יוחלפו אוטומטית בשמכם ותאריך/שעה
הערת עריכה
ממשיך את הנקודה הקודמת - כל השורות הבאות מסבירות את הנקודה שאם אתה צרכן של ספק ציבורי בסוף אתה לא יכול רק להסתספק בלעדכן את תאגיד המים אלא תצטרך לשנות את הרישום בסופו של דבר מרשם האוכלוסין. לא יודע אם שווה להיכנס לזה... אסביר דרך סיטואציה -אנחנו זוג הורים צרכנים של ספק ציבורי. 1. הילד חזר לגור בבית (היה רשום במקום אחר וחזר לגור בבית ולא עדכנו את מרשם האוכלוסין) 2. פנינו לתאגיד ולא שינינו דרך מרשם האוכלוסין. 3. הספק הציבורי רואה שרשום שגרים שניים בדירה ולא שלושה (מחויב לקבל נתונים מהמרשם כל חודשיים). 4. הספק מודיע לנו שהוא מתכוון להקטין את מספר הרשומים ביחידת הדיור אם לא נרשום את הבן שלנו חזרה במרשם. =אורן ברקת (שיחה) 12:39, 29 במרץ 2021 (IST)
הערה מאת אנא הוסיפו את הפרמטר "חתימה" כך: "חתימה = ~~~~" (בעת שמירת הדף 4 הטילדות יוחלפו אוטומטית בשמכם ותאריך/שעה
הערת עריכה
אין לי מושג מה זה ספק ציבורי ומה זה ספק לא ציבורי. כך שמבחינתי כל ההבחנה הזו מסרבלת. האם יש מקומות שבהם המי מסופקים לא על ידי תאגיד מים? שים לב שהערך עוסק בדיווח תאגיד מים ולא לספק מים. לכן לדעתי אין צורך כלל לעשות את ההבחנה. לכל היותר לציין ₪שוב לדעת" שצרכן שמקבל את המין לא מתאגיד מים אלא מספק ציבויר(ולהסביר + וגמה מה זה ספק ציבורי) צריך לעדכן את מרשם האולוסין לצורך קבלת ההטבה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:54, 1 באפריל 2021 (IDT)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים