הקדמה:

צרכן מים צריך לדווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה
יש לדווח לתאגיד המים מוקדם ככל האפשר (בסמוך למעבר לדירה, עם העברת חשבון המים על שם הצרכן, ובכל מקרה שבו חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות בדירה)
אם מתגוררים בדירה יותר מ-2 אנשים, חשבון המים צפוי להיות נמוך בעשרות שקלים
צרכן שדיווח באיחור על מספר הנפשות בדירה עשוי להיות זכאי להחזר על התקופה שבה שילם לפי מספר נפשות נמוך, אך לא יינתן החזר עבור יותר מ-6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים


חשבון המים בדירות מגורים מביא בחשבון את מספר הדיירים בדירה. אם מספר הדיירים גדול יותר, חשבון המים יהיה נמוך יותר.

 • לשם כך על כל צרכן (מי שחשבון המים רשום על שמו) לדווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בדירה (כולל מספר הילדים).
 • אם הצרכן לא יצהיר על מספר הנפשות המתגוררות בדירה, תאגיד המים יחשב את החשבון לפי תעריף של 2 נפשות (התעריף הגבוה ביותר).
 • יש לדווח על מספר הנפשות בסמוך להעברת החשבון על שם הצרכן, וכן בכל פעם שמספר הנפשות משתנה.
דוגמה
לידה, פטירה, עזיבה של אחד הדיירים או כניסת דייר חדש וכיו"ב

אוכלוסיית יעד ותנאים

 • צרכן מים ביתי (מי שעל שמו רשום חשבון המים הביתי).

למי ואיך פונים

 • צרכן מים המעוניין לעדכן את הנפשות ביחידת הדיור יוכל:
  • לעדכן את הרישום במרשם האוכלוסין.
  • לפנות בכל עת לתאגיד המים באמצעות מילוי של טופס דיווח מיועד בצירוף אסמכתאות (המראים גם על תקופת מגורים של הדייר שהיא ארוכה משלושה חודשים) (ניתן גם להגיש טופס מקוון) באתר האינטרנט של תאגיד המים.
שימו לב
ניתן לדווח באיחור על מספר הנפשות המעודכן, אך החזר יינתן לכל היותר בגין 6 תקופות חיוב, כלומר 12 חודשים, לאחר מועד הגשת הדיווח לתאגיד המים.

חשוב לדעת

 • אם הצרכן לא העביר הצהרה על מספר נפשות לתאגיד המים, חשבון המים יחושב לפי 2 נפשות בלבד (כלומר תעריף המים הגבוה ביותר).
 • בכל שינוי של מספר הנפשות המתגוררות בדירה, יש לעדכן את תאגיד המים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים