אזרחים ותושבי ישראל יכולים לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין
ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, אך קיימים מקרים בהם תידרש נוכחות אישית של מגיש הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין
במלחמת חרבות ברזל ניתן לשנות רטרואקטיבית את כתובת המגורים ליישוב מפונה על מנת לקבל את הזכויות המוענקות למפונים במלחמה
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה

אזרחי ותושבי ישראל יכולים לשנות את כתובתם במרשם האוכלוסין.

 • אזרחים ותושבים השוהים בישראל יכולים ברוב המקרים לשנות את כתובתם באופן מקוון.
 • עם זאת, קיימים מקרים בהם תידרש נוכחות בלשכת רשות האוכלוסין לצורך שינוי הכתובת.
 • ניתן לשנות כתובת לצורך משלוח דואר בלבד, ללא שינוי כתובת מגורים, באמצעות טופס שינוי מען למשלוח דברי דואר המוגש בהתייצבות אישית בלשכה.
שימו לב
תושבי ישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל
תושבי ישובים שפונו במלחמה ולא רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי המקום, יכולים לשנות באופן רטרואקטיבי את כתובת המגורים במרשם האוכלוסין ולהיות זכאים לזכויות המוענקות למפונים. ראו הסבר מפורט בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרחי ותושבי ישראל המבקשים לשנות את כתובת מגוריהם, כולל כתובת מגוריהם של ילדיהם מתחת לגיל 18, במרשם האוכלוסין.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לשינוי כתובת

מקרים בהם נדרשת נוכחות אישית בלשכה לצורך שינוי כתובת

 • כאשר ההורים שינו כתובת ומבוקש לשנות את הכתובת לכתובתם החדשה של ההורים:
  • בגירים מעל גיל 18 יידרשו להצטייד במכתב כתוב מאת ההורים המאשר את השינוי וכן בתעודות הזהות של ההורים.
  • חיילים בשירות פעיל או סטודנטים לא צריכים אישור בכתב, אבל עדיין צריכים להגיע ללשכה באופן אישי עם מסמך רשמי המעיד על היותם חיילים או סטודנטים.
 • מי ששינה כתובת במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשה הנוכחית לשינוי כתובת, יידרש להציג ראיות למגורים (כגון חוזה שכירות) או הסבר כתוב לשינוי המבוקש.
 • מי שמעוניין לשנות את כתובתו לכתובת קודמת שלו המופיעה במרשם האוכלוסין, יידרש להציג ראיות למגורים בכתובת זו, או הסבר כתוב.
 • מי שמעוניין לשנות את כתובתו ליישוב קטן המונה עד 15,000 תושבים, יידרש להציג אישור של מזכיר הישוב.
 • הורים לילד מתחת לגיל 18, שאינם נשואים זה לזה, ומעוניינים לשנות את הכתובת לילד, יפעלו לפי האפשרויות הבאות, לפי העניין:
  • במקרה בו יש הסכם גירושין בו החזקה של הילד (משמורת) בידי ההורה מגיש הבקשה , יש להגיע ללשכה עם הסכם הגירושין המקורי.
  • בכל מקרה אחר נדרשת הגעה אישית ללשכה של שני ההורים כדי לתת את הסכמתם לשינוי הכתובת.
 • מי שמעוניין לשנות את כתובתו לאילת, ידרש להגיש את הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה באילת, בצירוף הוכחות למגורים בעיר.
 • כאשר הבקשה מוגשת עבור מי שמונה לו אפוטרופוס:
  • אם האדם מבין את דבר הבקשה, אין צורך בקבלת הסכמה מהאפוטרופוס לשינוי, אך על האדם להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין.
  • אם הבקשה מוגשת על ידי האפוטרופוס, האפוטרופוס צריך להגיע ללשכה בצירוף צו האפוטרופסות המקורי (כולל הורים לילדים מעל גיל 18 אם הם מוזכרים בצו האפוטרופסות).
  • במקרה בו מונו למבקש מספר אפוטרופסים, חובה עליהם להגיע ללשכה לצורך קבלת ההסכמה לשינוי הכתובת.

טיפול בבקשה

 • עבור בקשות שהוגשו באופן מקוון או באמצעות הדואר, יונפק ספח חדש בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה, אשר יישלח לכתובת החדשה.
 • עבור בעלי תעודת זהות ביומטרית ששינו את כתובתם בעמדות השירות בלשכות רשות האוכלוסין או בעמדות השירות העצמי, יונפק ספח חדש במקום.
 • עבור מי שהגיש את הבקשה בהתייצבות אישית בלשכה, יונפק ספח חדש במקום.

חשוב לדעת

שינוי כתובת במרשם האוכלוסין באופן רטרואקטיבי ליישוב מפונה במלחמת חרבות ברזל

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים