במקרה של שעבוד דירת מגורים ורישום משכנתא לטובת הבנק משיקולים עסקיים - ינתן דיור חלופי לתקופה מוגבלת למתגוררים בדירה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:ת״א 15647-07
תאריך:26.10.2008
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

בתביעה זו, ביקשה התובעת להורות על עיכוב הליכים למימוש משכנתא הרשומה על דירת מגורים בבעלות בנה, שננקטו ע"י הבנק.

הבן מנהל עסק בתחום שיווק המזון באמצעות חברה בבעלותו. בתחילת 2004 פנה לבנק לצורך פתיחת חשבון וקבלת אשראי לחברה, לטענתו לאחר שבקשתו לקבלת אשראי מבנק אחר סורבה, בהעדר אפשרות להעמיד בטוחות מספיקות. מסיבה זו פנה להוריו (התובעת ובעלה המנוח) ובקש שיעבירו את הדירה לבעלותו, ללא תמורה, כדי שיוכל להעמיד אותה כבטוחה לבנק ולקבל ממנו אשראי. ההורים נעתרו לבקשה וכדי להבטיח את זכויות המגורים שלהם בדירה עד סוף ימי חייהם למרות שויתרו על זכויות הבעלות בדירה, השכיר להם בנם אותה תמורת תשלום של 1 ₪ לחודש.

הבנק הסכים לפתוח לחברה חשבון בנק ולהעמיד קו אשראי על דרך ניכיון שיקים, בתנאי שתירשם על הדירה משכנתא לטובתו וכי ההורים יחתמו על כתב ויתור ביחס לדירה, למרות שהבנק ידע שהדירה משמשת את ההורים למגורים בפועל. הסכם שכירות בין הבן להוריו נחתם בתחילת 2004, ולפיו הבן משכיר להוריו את הדירה תמורת תשלום של 1 ₪ לחודש, בתנאי שכירות מוגנת, עד הגיעם לגיל 120. הבנק לא ידע על הסכם זה וההסכם לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין.

מאוחר יותר באותה שנה, פתח הבנק לחברה חשבון עו"ש ובמסגרת זו, שעבד הבן לטובת הבנק את הדירה כבטוחה להבטחת חובות החברה. שעבוד הדירה נעשה כחלק מתנאי פתיחת החשבון וכתנאי למתן אשראי על-ידי הבנק. בהמשך, נרשמה בלשכת רישום המקרקעין משכנתא על הדירה לטובת הבנק ובנוסף, ההורים חתמו על התחייבות שבה הם מוותרים על זכויותיהם כלפי הבנק ביחס לדירה.

לאחר שהחברה צברה כלפי הבנק חוב של כ-1.5 מיליון ₪, נקט הבנק בהליכים למימוש המשכנתא.

בית המשפט דחה את טענת האם שהבנק פעל שלא בתום לב ושזכויותיה בדירה, כקשישה חולה שתיוותר ללא קורת גג במקרה של מימוש המשכנתא, גוברות על אלו של הבנק. בנוסף, דחה בית המשפט את תביעתה לבטל את הוראת הויתור על דיור חלופי שעליה חתמה, משום שבניגוד לחותם על משכנתא ובני ביתו - הויתור שלה לא היה פועל יוצא של חתימה על המשכנתא, אלא מחווה שלה ושל בעלה כלפי בנם, והוא זה שאמור היה לדאוג להם לדיור חלופי במקרה של מימוש המשכנתא.

יחד עם זאת, הכיר בית המשפט בכך שלא יהיה נכון להתעלם לגמרי מהצורך הסוציאלי של התובעת במקום מגורים, ועל כן קבע כי מימוש המשכנתא יהיה מותנה בכך שהבנק יעמיד לתובעת דיור חלופי למגורים למשך שלוש שנים, או ישהה את תהליכי מימוש המשכנתא למשך שלוש שנים.

משמעות

  • אם נוצר מצב שבו שיקולים עסקיים הביאו לשעבוד דירת מגורים לטובת הבנק, יש להתחשב בתנאים הסוציאליים הנוגעים לדיירי הנכס, ובכפוף להם להעניק לדיירים דיור חלופי לתקופה מוגבלת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״