נציב קבילות סטודנטים מברר תלונות שמוגשות על-ידי סטודנטים או מועמדים ללימודים שטוענים שנפגעו זכויותיהם לפי חוק זכויות הסטודנט

נציב קבילות סטודנטים הוא גוף במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית שאחראי על בירור תלונות שמוגשות על-ידי סטודנטים או מועמדים ללימודים שטוענים שזכויותיהם לפי חוק זכויות הסטודנט נפגעו.

 • בין היתר, פגיעה יכולה להיות במסגרת הליך משמעתי, יחס בלתי ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי במוסד וכו׳.
 • לרוב, נציב קבילות הסטודנטים הוא שירות שניתן על-ידי דיקן הסטודנטים.

תפקידיו וסמכויותיו של נציב קבילות סטודנטים

 • תפקידיו וסמכויותיו של נציב קבילות סטודנטים הם:
  • בדיקה ובירור של כל תלונה שמוגשת לו.
  • מתן תשובה למתלונן.
  • העברת המלצותיו לגבי תלונה לכל גורם מוסמך במוסד הלימודי.
  • דיווח מדי שנה לראש המוסד הלימודי על פעולותיו לבירור התלונות.

מוסדות לימוד שחייבים במינוי נציב קבילות סטודנטים

פנייה אל נציב קבילות סטודנטים

 • הגשת תלונה לנציב קבילות הסטודנטים תיעשה רק אחרי שמוצו כל האפשרויות לפתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד (כולל דיקן הסטודנטים).
 • יש להגיש את התלונה המנומקת בכתב.
 • ניתן למצוא את הפרטים של נציב הקבילות באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות