הקדמה:

הזכאות לסיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת עונה על התנאים שיפורטו בדף זה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

קבלת סיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת לזכאים לסיוע עונה על כל התנאים הבאים:

 • הדירה נמצאת בישוב שכר דירה, פרט לשוכרים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות, הזכאים לממש את הסיוע בכל ישוב שהוא:
 • הדירה אינה מושכרת מבן/בת זוג, ידוע/ה בציבור, בן/בת זוג לשעבר או ידוע/ה בציבור לשעבר, של מבקש/ת הסיוע.
 • הדירה אינה מושכרת מקרובי וקרובות משפחה של מבקש/ת הסיוע או של בן/בת הזוג של מבקש/ת הסיוע (לרבות ידוע/ה בציבור), שהם:
  • ילדים ובני זוגם
  • הורים וסבים ובני זוגם
  • נכדים ובני זוגם
  • אחים, בני זוגם וילדיהם
  • אחים של ההורים (דודים) וילדיהם
 • למי שהחלו במימוש הסיוע בפועל לפני ינואר 2014 (כולל), ועדיין שוכרים את אותה דירה, התנאי הוא שהדירה אינה מושכרת מקרובי וקרובות משפחה של מבקשי הסיוע שהם:
 • הניסוח הוא בלשון זכר מטעמי נוחות, אך המידע מתייחס, בהתאם, גם לקרובות משפחה (בנות זוג, ידועות בציבור, אמהות, סבתות, אחיות, דודות, בנות ונכדות).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים