הקדמה:

מטרתן של דירות המעבר הנה לאפשר חווית העצמה לנערות וצעירות אשר חוו אירועים טראומתיים ולהכינן לקראת חיים עצמאיים
הצעירות השוהות בדירה נדרשות להשתתף בהוצאות הכלכלה ותחזוקת הדירה


דירת מעבר היא מסגרת מגורים זמנית לצעירות במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי לתקופת מעבר, לאחר שלא התאפשר להן להמשיך ולהתגורר בבית הוריהן (או שלא היה בית כזה) ולפני שהן מסוגלות לתפקד באופן עצמאי בקהילה.

 • מטרותיה של דירת המעבר הן הקניית כישורי חיים ומתן כלים לצעירות לחיים עצמאיים.
 • דירת המעבר מהווה סביבה טיפולית עבור הצעירות בה הן לומדות להתמודד עם בעיות בין אישיות, כלכליות וחברתיות.
 • דירת המעבר פועלת 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה.
 • כל דירה מיועדת לארבע עד שש צעירות, קיימת גמישות לגבי מספר הצעירות בדירה על-פי מצבן, הארגון המפעיל, אילוצים תקציביים וכדומה.
 • משך השהות בדירה הוא שנה אחת, יחד עם זאת בחלק מהדירות ניתן להאריך את תקופת השהות.
 • ניהול הדירה וקבלת החלטות נעשה בשותפות עם הצעירות.
 • חלק מדירות המעבר מנוהלות על-ידי הרשויות המקומיות שבהן הדירות ממוקמות וחלק מנוהלות על-ידי עמותות.

מי זכאי?

דירות המעבר

שם הדירה דרכי יצירת קשר עיר גורם מפעיל
דירת מעבר באשדוד טלפונים: 08-8535992/4 דואר אלקטרוני: אשדוד עיריית אשדוד
דירת מעבר באשקלון טלפונים: 6748658/603–08 אשקלון עיריית אשקלון
דירת מעבר בבת-ים טלפון: 03-5078116 דואר אלקטרוני: בת-ים עיריית בת-ים
דירת מעבר בחולון טלפון: 03-5025635 דואר אלקטרוני: חולון עיריית חולון
דירת מעבר בחיפה טלפון: 04-8625880 דואר אלקטרוני: חיפה עיריית חיפה
דירת מעבר בנתניה טלפון: 09-8603342 דואר אלקטרוני: נתניה עיריית נתניה
דירת מעבר בשדרות טלפון: 08-6222130 שדרות עיריית שדרות
פרויקט "מדרגה" טלפון: 02-6733656 סלולרי: 050-8689181 דואר אלקטרוני: ירושלים (שתי דירות), תל אביב אותות
הערת עריכה
קיימת דירת מעבר בעיר באר שבע, ואין פרטים לגביה ברשת. צריך לבדוק עם רבקה תבל, המפקחת המחוזית בדרום פרטים על הדירה
הערה מאת יערה קלמנוביץ' (שיחה) 14.05.2014, 09:58 (IDT)
 • הפעלת הדירות או הפסקת הפעלתן היא דינמית ומשתנה בהתאם למצב הצעירות, למכרזי משרד הרווחה ולצרכים שונים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל הפניה מהעובד הסוציאלי המטפל בנערות/צעירות מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • לאחר שהנערה/הצעירה מקבלת הפניה לדירה, היא תוזמן על-ידי העובד הסוציאלי לשיחת היכרות.
 • העובד הסוציאלי יעביר את החומר הנוגע לנערה לוועדת קבלה שבה ישתתפו:
  • העובד הסוציאלי האחראי על המסגרת הטיפולית בדירה.
  • מפקח מחוזי של השירות לטיפול בנערות וצעירות.
  • העובד הסוציאלי שהפנה את הצעירה.
 • במקרה שהתקבלה החלטה לגבי קבלת צעירה לדירה, העובד הסוציאלי שהפנה את הנערה/הצעירה לדירה ימלא טופס החלטה על השמה.
 • יש לחתום על חוזה לגבי תנאי השהות בדירה.
  • דוגמה לחוזה ניתן למצוא בנספח א' להוראה 17.2 לתע"ס - דירות מעבר לנערות וצעירות.

פעילות טיפולית בדירה

 • הצעירות המתגוררות בדירה יעברו טיפול אישי (פרטני) בהתאם לצורכיהן.
 • לצעירות בדירה תיערך פגישה טיפולית קבוצתית פעם בשבוע.
 • הצוות הטיפולי בדירה ייפגש פעם בשבוע.

היעדים בטיפול בצעירות בדירת המעבר

 • הטיפול מכוון להעצים את הצעירות ולהכינן לקראת חיים עצמאיים בקהילה במישורים הבאים:
  • במישור האישי - חיזוק כוחותיה של הצעירה, העלאת הדימוי העצמי שלה והגברת תחושת האחריות שלה על חייה.
  • במישור התפקודי - עמידה בדרישות מסגרת, עמידה בלוח זמנים, תכנון תקציב ויכולת תכנון לטווח ארוך.
  • במישור הבין אישי - ניהול מערכת יחסים תקינה במעגלים אליהם הצעירה משתייכת.
  • במישור הקהילתי - הכרה ושימוש במשאבים הקהילתיים העומדים לרשות הצעירה.

חשוב לדעת

 • הצעירות השוהות בדירה נדרשות להשתתף בהוצאות הכלכלה ואחזקת הדירה.
 • קיימות גם דירות מעבר המיועדות לצעירים במצבי מצוקה ובסיכון.
הערת עריכה
צריך לייצר ערך נפרד לגבי דירת מעבר לנערים וצעירים. להיות בקשר עם שבי ממשרד הרווחה מנהל תחום צעירים.
הערה מאת יערה קלמנוביץ' (שיחה) 18.05.2014, 10:29 (IDT)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות