המטרה של דירות המעבר היא לאפשר חווית העצמה לנערות וצעירות שחוו אירועים טראומתיים ולהכין אותן לקראת חיים עצמאיים
הצעירות ששוהות בדירה נדרשות להשתתף בהוצאות הכלכלה ותחזוקת הדירה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


דירת מעבר היא מסגרת מגורים זמנית לצעירות במצבי סיכון ומצוקה שזקוקות לליווי לתקופת מעבר, לאחר שלא התאפשר להן להמשיך לגור בבית ההורים (או שלא היה בית כזה) ולפני שהן מסוגלות לתפקד באופן עצמאי בקהילה.

 • המטרות של דירת המעבר הן להקנות לצעירות כישורי חיים וכלים לחיים עצמאיים.
 • דירת המעבר היא סביבה טיפולית עבור הצעירות שבה הן לומדות להתמודד עם בעיות בין אישיות, כלכליות וחברתיות.
 • דירת המעבר פועלת 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה.
 • כל דירה מיועדת לארבע עד שש צעירות וקיימת גמישות לגבי מספר הצעירות בדירה לפי מצבן, הארגון המפעיל, אילוצים תקציביים ועוד.
 • משך השהות בדירה הוא שנה אחת. עם זאת, בחלק מהדירות ניתן להאריך את תקופת השהות.
 • ניהול הדירה וקבלת ההחלטות נעשה בשיתוף עם הצעירות.
 • חלק מדירות המעבר מנוהלות על-ידי הרשויות המקומיות שבהן הדירות ממוקמות וחלק מנוהלות על-ידי עמותות (ארגונים מפעילים).

מי זכאי?

דירות המעבר

שם הדירה דרכי יצירת קשר עיר ארגון מפעיל
דירת מעבר באשדוד טלפונים: 08-8535992/4 דואר אלקטרוני: אשדוד עיריית אשדוד
דירת מעבר באשקלון טלפונים: 6748658/603–08 אשקלון עיריית אשקלון
דירת מעבר בבת-ים טלפון: 03-5078116 דואר אלקטרוני: בת-ים עיריית בת-ים
דירת מעבר בחולון טלפון: 03-5025635 דואר אלקטרוני: חולון עיריית חולון
דירת מעבר בחיפה טלפון: 04-8625880 דואר אלקטרוני: חיפה עיריית חיפה
דירת מעבר בנתניה טלפון: 09-8603342 דואר אלקטרוני: נתניה עיריית נתניה
דירת מעבר בשדרות טלפון: 08-6222130 שדרות עיריית שדרות
פרויקט "מדרגה" טלפון: 02-6733656 סלולרי: 050-8689181 דואר אלקטרוני: ירושלים (שתי דירות), תל אביב אותות
 • הפעלת הדירות או הפסקת הפעלתן היא דינמית ומשתנה בהתאם למצב הצעירות, למכרזי משרד הרווחה ולצרכים שונים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל הפניה מהעובד הסוציאלי שמטפל בנערות/צעירות מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • לאחר שהנערה/הצעירה מקבלת הפניה לדירה, היא תוזמן על-ידי העובד הסוציאלי לשיחת היכרות.
 • העובד הסוציאלי יעביר את החומר שנוגע לנערה לוועדת קבלה שבה ישתתפו:
  • העובד הסוציאלי שאחראי על המסגרת הטיפולית בדירה.
  • מפקח מחוזי של השירות לטיפול בנערות וצעירות.
  • העובד הסוציאלי שהפנה את הצעירה.
 • אם התקבלה החלטה לקבל צעירה לדירה, העובד הסוציאלי שהפנה אותה לדירה ימלא טופס החלטה על השמה (שילוב בדירה).
 • יש לחתום על חוזה לגבי תנאי השהות בדירה.
  • דוגמה לחוזה ניתן למצוא בנספח א' להוראה 17.2 לתע"ס - דירות מעבר לנערות וצעירות.

פעילות טיפולית בדירה

 • הצעירות יעברו טיפול אישי (פרטני) בהתאם לצרכים שלהן.
 • תיערך פגישה טיפולית קבוצתית פעם בשבוע.
 • הצוות הטיפולי בדירה ייפגש פעם בשבוע.

היעדים בטיפול בצעירות בדירת המעבר

 • הטיפול מכוון להעצים את הצעירות ולהכין אותן לקראת חיים עצמאיים בקהילה במישורים הבאים:
  • במישור האישי - חיזוק הכוחות, העלאת הדימוי העצמי והגברת תחושת האחריות של הצעירה על חייה.
  • במישור התפקודי - עמידה בדרישות מסגרת, עמידה בלוח זמנים, תכנון תקציב ויכולת תכנון לטווח ארוך.
  • במישור הבין אישי - ניהול מערכת יחסים תקינה במעגלים אליהם הצעירה משתייכת.
  • במישור הקהילתי - הכרה ושימוש במשאבים הקהילתיים שעומדים לרשות הצעירה.

חשוב לדעת

 • הצעירות ששוהות בדירה נדרשות להשתתף בהוצאות הכלכלה ואחזקת הדירה.
 • קיימות גם דירות מעבר שמיועדות לנערים וצעירים במצבי מצוקה ובסיכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות