דמי ניידות חודשיים משולמים לנכי צה"ל וכוחות הביטחון שזכאים לרכב רפואי או לרכב רפואי בבעלות המדינה
דמי הניידות משולמים גם למי שעונים על תנאי הזכאות לרכב ולא מימשו את זכאותם


נכי צה"ל וכוחות הביטחון שזכאים לרכב רפואי מקבלים בכל חודש דמי ניידות (בנוסף לתגמול הנכות).

 • דמי הניידות נועדו לסייע במימון הוצאות, כגון:
  • נסיעות לכל מטרה שהיא (עבודה, לימודים, פעילות ספורטיבית וכו'), לא כולל נסיעות לטיפולים רפואיים שקשורים לפגיעה.
  • טיפולים ותיקונים של הרכב הרפואי.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שזכאים לרכב רפואי או רכב מדינה.
 • הזכאות מתחילה מהמועד שבו הוועדה הרפואית קבעה את אחוזי הנכות (הקבועה או הזמנית).
 • זכאים לדמי ניידות גם מי שעונים על תנאי הזכאות לרכב רפואי, אך לא מימשו אותה.

מי לא זכאי

 • מי שמקבלים תשלום עבור אחזקת רכב או ניידות מהמוסד לביטוח לאומי בגלל כל פגיעה שהיא.
 • מי שאין בבעלותם רכב רפואי ומאושפזים באופן קבוע.

גובה התשלום

 • התשלום מחושב בהתאם לרמת הניידות, שנקבעת לפי סוג הפגיעה ודרגת הנכות המוכרת.
שיעורי דמי ניידות (נכון ל-01.06.2023)
סוג הפגיעה ודרגת הנכות סכום דמי הניידות
 • 50% ומעלה על פגיעה שלא מפורטת בהמשך
 • 50% ומעלה מחיבור (לא משוקלל) של פגיעות במערכת התנועה (עמוד שדרה מותני, אגן הירכיים או רגליים)
 • 50% ומעלה מחיבור (לא משוקלל) של פגיעות כאשר לפחות 10% על פגיעה אחת במערכת התנועה
 • 30% ומעלה על פגיעות בעמוד השדרה + 10% ומעלה על פגיעה אחת ברגליים
 • 50% ומעלה כאשר לפחות 30% על פגיעות ביד ימין או לפחות 20% על פגיעות ביד שמאל (או ההיפך - לשמאליים)
1,333.76 ₪
 • למי שעונים על אחד מהסעיפים הקודמים והוכרה להם נכות על פוסט טראומה
 • 30%-49% על פגיעות ברגליים
1,460.79 ₪
 • 50%-54% על פגיעות ברגליים שלא מפורטות בהמשך
 • 50% ומעלה על פגיעות ביד אחת
 • 100% על פגיעות בעמוד השדרה
 • 80%-99% על פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי
1,752.57 ₪
 • 55% ומעלה על פגיעות ברגליים שלא מפורטות בהמשך
 • 50% ומעלה על קטיעת רגל שלא מפורטת בהמשך
 • 80% ומעלה על כוויות
 • 100% על פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי
 • 50% ומעלה על פגיעה בכליות וצורך בטיפולי דיאליזה
2,641.4 ₪
 • 80% ומעלה על קטיעת רגל דרך פרק הירך, או פגיעה ברגל שמקבילה לקטיעה כזו
 • 80% ומעלה על קטיעת רגל בשליש העליון של הירך עם קיבוע של פרק הירך ברגל הקטועה
 • 100% על פגיעות ברגליים
 • 100% על פגיעות בידיים
2,844.62 ₪
דרגת נכות מיוחדת על עיוורון (עם או ללא כלב נחייה) 3,082.19 ₪

הפחתה בדרגת הנכות

 • אם דרגת הנכות הופחתה וזכאים לדמי ניידות בסכום נמוך יותר, התשלום יימשך לפי רמת הניידות הגבוהה יותר עד שיסתיימו 3.5 שנים מאז שהרכב הרפואי נרשם ברישיון הרכב של הזכאים.
 • אם דרגת הנכות הופחתה ולא זכאים יותר לרכב רפואי:
  • הזכאות לדמי ניידות תסתיים ביום שבו הוועדה הרפואית קבעה את דרגת הנכות החדשה.
  • מי שנקבעו להם מעל 25% נכות על פגיעה ברגליים או בלב ימשיכו לקבל את דמי הניידות עד שיסתיימו 42 חודשים מהיום שבו רכשו את הרכב הרפואי האחרון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים