נכי צה"ל וכוחות הביטחון עשויים לקבל סיוע כספי לרכישת רכב רפואי בהתאם לדרגת הנכות ולסוג הפגיעה
הזכאים לרכב רפואי מקבלים דמי ניידות חודשיים
בעלי דרגת נכות 100+ (מיוחדת) זכאים לקבל רכב רפואי בבעלות המדינה

נכי צה"ל וכוחות הביטחון עשויים לקבל סיוע כספי לרכישת רכב רפואי - רכב שאגף השיקום מסייע ברכישתו, אחזקתו והחלפתו.

 • 85% מסכום הסיוע ניתנים כמענק.
 • 15% מסכום הסיוע ניתנים בהלוואה (למי שמעוניינים לקחת הלוואה).
 • אחוזי המענק וההלוואה יחושבו מהסכום ששולם בפועל על הרכב ולא יותר מסכום הסיוע המירבי, שנקבע בהתאם לאחוזי הנכות ולסוג הפגיעה.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות לרכב רפואי זכאים לקבל גם:
  • דמי ניידות חודשיים להשתתפות בעלות הנסיעות ואחזקת הרכב.
  • השתתפות שנתית בעלויות ביטוח חובה וביטוח צד ג' (משולמת עם תגמולי דצמבר).
  • סיוע במימון החלפת הרכב.
 • במסגרת תוכנית השיקום ניתן לקבל סיוע לרכישת רכב רפואי-שיקומי שישמש גם כאמצעי לפרנסה (מונית, רכב מסחרי או רכב ללימוד נהיגה).
 • בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים לקבל "רכב מדינה" - רכב שנרכש, מתוחזק ומבוטח על-ידי משרד הביטחון ונמצא בבעלות המדינה.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון בעלי רישיון נהיגה שכשירים לנהוג, או מי שאדם אחר ינהג ברכב עבורם.
 • הזכאות נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות ולסוג הפגיעה, בחלוקה ל-5 רמות:

רמות הזכאות וסכום הסיוע המירבי (נכון ל-01.06.2023)

 • רמת זכאות 1 - סכום סיוע של עד 142,914 ₪.
 • זכאים לרמה 1 מי שעונים על אחד מאלה:
  • נקבעה להם לתקופה של 12 חודשים לפחות נכות בשיעור 60% ומעלה על כל פגיעה שלא מזכה אותם ברמות הזכאות הבאות.
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 50%-59% על כל פגיעה שלא מזכה אותם ברמות הזכאות הבאות.
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 50% ומעלה מחיבור רגיל (לא משוקלל) של פגיעות במערכת התנועה (עמוד שדרה מותני, אגן הירכיים או רגליים).
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 50% ומעלה מחיבור רגיל (לא משוקלל) של פגיעות כאשר לפחות 10% על פגיעה אחת במערכת התנועה.
  • נקבעה להם לתקופה של 12 חודשים לפחות נכות בשיעור 35%-49% על פגיעות ברגליים.
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 30%-34% על פגיעות ברגליים.
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 30% ומעלה על פגיעות בעמוד השדרה + 10% ומעלה על פגיעה אחת ברגליים.
  • נקבעה להם לתקופה של 29-12 חודשים נכות בשיעורים ובפגיעות שמפורטים ברמת זכאות 2.
 • רמת זכאות 2 - סכום סיוע של עד 159,364 ₪.
 • זכאים לרמה 2 מי שעונים על אחד מאלה:
  • נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 50% ומעלה כאשר לפחות 30% על פגיעות ביד ימין או לפחות 20% על פגיעות ביד שמאל.
  • אם הם שמאליים - נקבעה להם לתקופה של 30 חודשים לפחות נכות בשיעור 50% ומעלה כאשר לפחות 30% על פגיעות ביד שמאל או לפחות 20% על פגיעות ביד ימין.
  • נקבעה להם לתקופה של 29-12 חודשים נכות בשיעור 50% ומעלה על פגיעות ברגליים ומתקיים אחד משני המצבים שמפורטים ברמת זכאות 2א.
 • רמת זכאות 2א - סכום סיוע של עד 169,330 ₪.
 • זכאים לרמה 2א מי שעונים על התנאים של רמות 1 או 2 ובנוסף על אחד מאלה:
  • יש להם 4 ילדים לפחות.
  • יש להם 3 ילדים לפחות, הם הוכרו על פוסט טראומה והם מלווים בכלב שירות.
 • רמת זכאות 3 - סכום סיוע של עד 277,602 ₪.
 • זכאים לרמה 3 מי שעונים על אחד מאלה:
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 50%-99% על פגיעות ברגליים שלא מזכות אותם ברמות הזכאות הבאות.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 50% ומעלה על פגיעות ביד.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 80% ומעלה על פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 80% ומעלה על כוויות.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 100% על פגיעות בעמוד השדרה.
  • נקבעה להם דרגת נכות מיוחדת על עיוורון לתקופה זמנית של 12 חודשים לפחות והם מלווים בכלב נחייה.
 • רמת זכאות 4 - סכום סיוע של עד 342,376 ₪:
  • זכאים לרמה 4 מי שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת קבועה על עיוורון והם מלווים בכלב נחייה.
  • לחלופין הם יכולים לבחור לקבל "רכב מדינה" בשווי 342,376 ₪.
 • רמת זכאות 5 - סכום סיוע של עד 308,447 ₪.
 • זכאים לרמה 5 מי שעונים על אחד מאלה:
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 80% ומעלה על קטיעת רגל דרך פרק הירך, או פגיעה ברגל שמקבילה לקטיעה כזו.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 80% ומעלה על קטיעת רגל בשליש העליון של הירך עם קיבוע של פרק הירך ברגל הקטועה.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 100% על פגיעות ברגליים.
  • נקבעה להם נכות קבועה בשיעור 100% על פגיעות בידיים.
  • נקבעה להם דרגת נכות מיוחדת קבועה על עיוורון והם ללא כלב נחייה. במקרה זה אפשר לבחור לקבל "רכב מדינה" בשווי 308,447 ₪.
שימו לב
 • למי שנקבעה נכות זמנית שמזכה בסיוע זה, תקופת הנכות הזמנית תיספר החל מהקביעה של ועדה רפואית ראשונה.
 • הסיוע לרכישת הרכב יינתן להם אם דרגת הנכות תהיה בתוקף לפחות 6 חודשים מהיום שבו יגישו את בקשת הסיוע.
 • עם זאת, הסיוע יאושר גם למי שרופא מוסמך ראשי באגף השיקום יקבע כי סביר להניח שדרגת הנכות הזמנית שלהם תוארך ב-6 חודשים לפחות ודרגת הנכות שתיקבע בתום הנכות הזמנית גם תזכה אותם ברכב רפואי.

זכאות בעקבות החמרה של מחלה או פגיעה

 • במקרים הבאים, החמרה של מחלה או פגיעה תוכר כאילו כל היקף המחלה/הפגיעה נוצר בתקופת השירות ועקב השירות:
  • החמרה בשיעור 15% ומעלה על מחלה/פגיעה ברגליים, כאשר דרגת הנכות הכוללת על פגיעה ברגליים (כולל ההחמרה) היא בשיעור 30% לפחות.
  • החמרה בשיעור 25% ומעלה על מחלת לב, כאשר דרגת הנכות הכוללת על מחלת הלב (כולל ההחמרה) היא בשיעור 50% לפחות.

תהליך מימוש הזכות

רכישת רכב רפואי ראשון

 • ניתן לרכוש כל רכב שמעוניינים בו (בכל מקרה, סכום הסיוע לא יעלה על הסכום המירבי שנקבע לפי רמת הזכאות).
  • מומלץ להתחיל בתהליך גם אם עדיין לא הוחלט איזה רכב מעוניינים לרכוש.
 • יש לשלוח טופס בקשה לרכב רפואי למחלקת הרווחה במחוז באמצעות האזור האישי באתר אגף השיקום.
 • למי שמשרתים בצבא קבע, במשטרה או בשב"ס, נדרש אישור לביצוע התהליך ממחלקת הנפגעים בגוף שמשרתים בו (יש להגיש את האישור עם טופס הבקשה).
 • בהתאם להחלטת רופא, יקבלו חלק מהפונים זימון לבדיקת כשירות נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). למידע נוסף על הבדיקה ראו באתר אגף השיקום.
 • יש לשלוח את תוצאות הבדיקה למחלקת הרווחה במחוז.
 • מי שנקבע בבדיקה כי הם כשירים לנהוג יצרפו לתוצאות הבדיקה רישיון נהיגה בתוקף.
 • מי שלא אושרה להם כשירות לנהיגה יוכלו להגיש בקשה לאשר נהג/ת מלווה עבורם, בצירוף:
 • אחרי שיתקבל אישור מאגף השיקום ניתן להזמין את הרכב שמעוניינים בו.
 • מי שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שנדרשים להם אביזרים מיוחדים ברכב יקבלו הפניה לספק שיתקין אותם (במימון אגף השיקום).
 • לפרטים נוספים על כל שלבי ההליך ראו באתר אגף השיקום.
 • בתוך 30 יום מקבלת הרכב יש להעביר למחלקת הרווחה במחוז:
  • צילום של רישיון הרכב.
  • חשבונית על רכישת הרכב.
 • יש להפעיל את הביטוח לפני שהרכב עולה לכביש.

החלפת הרכב הרפואי

 • ניתן להחליף רכב רפואי לאחר 3.5 שנות שימוש ברכב ולקבל מענק השתתפות ברכישה.
 • סכום הסיוע מחושב לפי שווי הרכב המוחלף ושווי הרכב החדש:
  • אם הרכב החדש עולה יותר מהסכום של רמת הזכאות ישולם מענק בסכום ההפרש שבין סכום רמת הזכאות לשווי הרכב שמוחלף.
  • אם הרכב החדש עולה פחות מהסכום של רמת הזכאות ישולם מענק בסכום ההפרש שבין מחיר הרכב החדש לשווי הרכב שמוחלף.
 • חודשיים לפני שיסתיימו 3.5 השנים יש לשלוח למחלקת הרווחה במחוז:
  • טופס בקשה להחלפת רכב רפואי.
  • רישיון הרכב הנוכחי.
  • רישיון נהיגה בתוקף.
  • מסמכים למלווה - רישיון נהיגה בתוקף של המלווה וחתימתו על טופס הבקשה.
 • אגף השיקום ישלח הודעה לגבי סכום המענק.
שימו לב
תהליך אישור הסיוע והעברת המענק ליבואן אורך כ-28 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.
 • מזמינים את הרכב ושולחים למחלקת הרווחה:
  • טופס התחייבות היבואן לרישום שיעבוד הרכב לטובת משרד הביטחון.
  • אישור הזמנת הרכב.
 • לאחר קבלת הרכב יש להעביר למחלקת הרווחה:
  • צילום של רישיון הרכב
  • חשבונית מס
שימו לב
 • ניתן להגיש בקשה להחלפה מוקדמת של הרכב לפני שחלפו 3.5 שנים, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הייתה החמרה משמעותית במצב הרפואי והתפקודי של הנכה שמצריכה רכב אחר
  • הרכב נגנב
  • הרכב עבר תאונה והוגדר במצב "Total Loss"

רכישת רכב למי שמאושפזים בבית חולים

 • מי שעונים על תנאי הזכאות לרכב רפואי ומאושפזים באופן קבוע בבית חולים יוכלו לקבל סיוע ברכישת רכב שישמש את בן/בת משפחתם מדרגה ראשונה.
 • הסיוע לרכישת הרכב נועד לאפשר ביקורים קבועים של בני המשפחה אצל המאושפזים.
 • סכום הסיוע המירבי יהיה לפי רמת זכאות 1.
 • הזכאות מותנית באישור של מנהל מחוז השיקום.

רכישת רכב רפואי למי שהיו זכאים לרכב שיקומי

 • מי שקיבלו בעבר סיוע ברכישת רכב שיקומי ונקבעה להם זכאות לרכב רפואי יידרשו להחזיר את הסיוע שקיבלו בתשלום המיסים על הרכב השיקומי.
 • גובה ההחזר ייקבע על-ידי אגף השיקום.
 • למי שהרכב השיקומי היה בבעלותם עד 10 שנים, הסיוע ברכישת רכב הרפואי הראשון יינתן באמצעות מענק בלבד.
 • למי שהרכב השיקומי היה בבעלותם מעל 10 שנים, הסיוע ברכישת רכב הרפואי הראשון יכלול את המענק וההלוואה.
 • לפרטים על קבלת סיוע ברכישת רכב רפואי-שיקומי ראו בהמשך.

רכישת רכב רפואי-שיקומי

 • זכאים לרכב רפואי שאושר להם רכב שישמש כאמצעי לשיקום כלכלי (מונית, רכב מסחרי או רכב ללימוד נהיגה) יוכלו לקבל סיוע לרכישת רכב רפואי שגם יתאים לעיסוקם.

רכישת רכב רפואי שישמש גם כמונית

 • מי שקיבלו במסגרת תוכנית השיקום אישור ל"זכות ציבורית למונית" יוכלו לקבל סיוע ברכישת רכב רפואי ראשון שישמש גם כמונית, באחד משני המסלולים:
  1. רכישת רכב בעלות של רכב רפואי יציג ללא מיסים:
   • במסלול זה מקבלים מענק בגובה 2/3 ממחיר הרכב שרוכשים, ולא יותר מ-2/3 ממחיר הרכב היציג שזכאים לו לפי רמות הזכאות שצוינו (המחירים לא כוללים מיסים ומע"מ).
   • בנוסף, ניתן לקבל הלוואה בגובה של עד 1/3 ממחיר הרכב שרוכשים, ולא יותר מ-2/3 ממחיר הרכב היציג שזכאים לו (המחירים לא כוללים מיסים ומע"מ).
  2. רכישת רכב בעלות של רכב יציג למונית:
   • הדגם שנקבע כרכב יציג למונית הוא מרצדס 220D דיזל אוטומטי, 5 מושבים.
   • במסלול זה מקבלים מענק בגובה 2/3 ממחיר הרכב שרוכשים, ולא יותר מ-2/3 ממחיר הרכב היציג למונית (לא כולל מיסים ומע"מ).
   • בנוסף, ניתן לקבל הלוואה בגובה של עד 1/3 ממחיר הרכב שרוכשים, ולא יותר מ-2/3 ממחיר הרכב היציג למונית (המחירים בחישוב לא כוללים מיסים ומע"מ).
 • לפרטים על החלפת הרכב, על מעבר לרכב רפואי פרטי, על מעבר מרכב רפואי פרטי לרכב רפואי שישמש גם כמונית ועל ההשתתפות במימון הביטוחים, ראו בהוראת אגף השיקום.

רכישת רכב רפואי שישמש גם כרכב מסחרי

 • מי שאושר להם רכב מסחרי כאמצעי לשיקום (להובלת נוסעים או מטען) יוכלו לקבל סיוע ברכישת רכב רפואי ראשון שישמש גם כרכב מסחרי.
 • ניתן לקבל מענק בסכום הנמוך מבין אלה:
  • 85% ממחיר הרכב שרוכשים.
  • 2/3 ממחיר הרכב הרפואי היציג שזכאים לו לפי רמות הזכאות שצוינו (ללא מיסים), בתוספת המיסים שחלים על רכב מסחרי מסוג G.M.C סוואנה דיזל.
 • בנוסף, ניתן לקבל הלוואה בגובה של עד 15% ממחיר הרכב שרוכשים ולא יותר מ-15% ממחיר הרכב היציג שזכאים לו.
 • לפרטים על החלפת הרכב, על מעבר לרכב רפואי פרטי, על מעבר מרכב רפואי פרטי לרכב רפואי שישמש גם כרכב מסחרי ועל ההשתתפות במימון הביטוחים, ראו בהוראת אגף השיקום.

רכישת רכב רפואי שישמש גם ללימוד נהיגה

 • מי שאושר להם במסגרת תוכנית השיקום לעבוד כמורי נהיגה יוכלו לקבל סיוע ברכישת רכב רפואי שישמש גם כרכב להוראת נהיגה.
 • הסיוע לרכישת רכב רפואי ראשון שישמש גם כרכב להוראת נהיגה יינתן עד למחיר הרכב היציג שזכאים לו בהתאם לרמות הזכאות שצוינו - בניכוי מע"מ.

חשוב לדעת

 • לא ייגבה תשלום עבור הרכב ממשפחה של נכה שנפטר/ה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים