דמי תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חירשים וכבדי שמיעה הזכאים לקבל סל תקשורת, מקבלים גם מענק חודשי
כבד שמיעה עובד מקבל מענק בסך 413 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2016)

חירשים וכבדי שמיעה שנמצאו זכאים לסל תקשורת, מקבלים בנוסף תשלום דמי תקשורת חודשי.

סכומי מענק דמי תקשורת (נכון לשנת 2016)

מקבל המענק סכום המענק
עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה 413 ש"ח (406 ש"ח לפני כן)
מי שאינם עובדים, בני 18 עד גיל פרישה 377 ש"ח (370 ש"ח לפני כן)
מי שהגיעו לגיל פרישה ועבדו לפני כן 105 ש"ח (103 ש"ח לפני כן)
מי שהגיעו לגיל פרישה ולא עבדו לפני כן 94 ש"ח (92 ש"ח לפני כן)


מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה, עם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה, אשר אירעה לפני גיל 3.
  • במקרה שהופיע ליקוי שמיעה על רקע תורשתי אחרי גיל 3, ניתן לבדוק את הזכאות תוך ציון הרקע התורשתי על-ידי רופא אף, אוזן גרון בטופס המתאים.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת), מפורט בהמשך.
 • בנוסף לאישורים שיפורטו יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים (למי שעובד) ואת פרטי חשבון הבנק.
 • דמי התקשורת יועברו ישירות בכל חודש לחשבון הבנק של מי שאושרה להם הזכאות.

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא ולצרף אליו:
  • 2 תמונות פספורט.
  • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה - מומלץ לצרף גם אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

בדיקה חוזרת

 • קיימת אפשרות לבקש בדיקה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שלפונה ישנם נתונים חדשים שעשויים לשנות את ההחלטה.
 • ניתן לבקש את הבדיקה החוזרת בתוך חצי שנה מהמועד שניתנה ההחלטה בעניינו של הפונה. במקרים מיוחדים, קלינאית התקשורת הארצית רשאית לחרוג מהתקופה שנקבעה לכך.
 • לצורך הבדיקה החוזרת יש למלא מחדש את טופס הבקשה, כמפורט לעיל.
 • כמו כן, קלינאית התקשורת הארצית רשאית ליזום בכל עת בדיקה חוזרת למי שכבר אושרה לו הזכאות, ולבקש מידע ובדיקות נוספות.

ערעור

 • מי שמעוניין לערער על ההחלטה בעניינו יכול להגיש ערעור (השגה) לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה.
 • מגישים את הערעור (ההשגה) על גבי טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת (נספח ב' בהוראת התע"ס).
 • יש לשלוח את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטיים, אל:
תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה
ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
 • מגיש הערעור יקבל הודעה והזמנה לדיון בתוך 15 יום מהיום שהתקבלו מסמכי הערעור.
 • הדיון בוועדה יתקיים בתוך 45 יום מקבלת מסמכי הערעור. מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול.
 • הוועדה רשאית לבקש כי יוצגו לה מסמכים שונים הרלוונטיים לערעור.
 • החלטת הוועדה לגבי הערעור תיקבע בתוך 30 יום ממועד הדיון.
 • ההודעה על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח למערער בתוך 10 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.