זכאי סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה בני 18 ומעלה זכאים לתשלום דמי תקשורת חודשיים
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

זכאי סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה בני 18 ומעלה זכאים לתשלום דמי תקשורת חודשיים.

 • החל ממרץ 2018, מי שהגיעו לגיל פרישה זכאים לדמי תקשורת בשיעור זהה למי שטרם הגיעו לגיל הפרישה.
 • מי שעובדים לפחות 20 שעות בשבוע (כעצמאים או כשכירים) זכאים לדמי תקשורת בסכום גבוה יותר ממי שאינם עובדים.

שיעורי דמי התקשורת (החל מפברואר 2018)

 • מי שעובד זכאי ל-418 ₪.
 • מי שאינו עובד זכאי ל-382 ₪.

מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. יש להם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה, שאירעה לפני גיל 3.
  2. הם גברים שנולדו אחרי 15.08.1937 או נשים שנולדו אחרי 15.08.1942.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת), מפורט בהמשך.
 • בנוסף לאישורים שיפורטו יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים (למי שעובד) ואת פרטי חשבון הבנק.
 • דמי התקשורת יועברו ישירות בכל חודש לחשבון הבנק של מי שאושרה להם הזכאות.

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה לאזור המגורים את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

בדיקה חוזרת

 • קיימת אפשרות לבקש בדיקה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שלפונה ישנם נתונים חדשים שעשויים לשנות את ההחלטה.
 • ניתן לבקש את הבדיקה החוזרת בתוך חצי שנה מהמועד שניתנה ההחלטה בעניינו של הפונה. במקרים מיוחדים, קלינאית התקשורת הארצית רשאית לחרוג מהתקופה שנקבעה לכך.
 • לצורך הבדיקה החוזרת יש למלא מחדש את טופס הבקשה, כפח שפורט למעלה.
 • כמו כן, קלינאית התקשורת הארצית רשאית ליזום בכל עת בדיקה חוזרת למי שכבר אושרה לו הזכאות, ולבקש מידע ובדיקות נוספות.

ערעור

 • מי שמעוניין לערער על ההחלטה בעניינו יכול להגיש ערעור (השגה) לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה.
 • מגישים את הערעור (ההשגה) על גבי טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת.
 • יש לשלוח את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטיים, אל:
  תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה
  ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
 • מגיש הערעור יקבל הודעה והזמנה לדיון בתוך 15 יום מהיום שהתקבלו מסמכי הערעור.
 • הדיון בוועדה יתקיים בתוך 45 יום מקבלת מסמכי הערעור. מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול.
 • הוועדה רשאית לבקש כי יוצגו לה מסמכים שונים הרלוונטיים לערעור.
 • החלטת הוועדה לגבי הערעור תיקבע בתוך 30 יום ממועד הדיון.
 • ההודעה על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח למערער בתוך 10 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.