הקדמה:

המדינה מסייעת לאוכלוסיות הורים שונות במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לכללי הזכאות
הסיוע ניתן בהתאם למספר דרגות השתתפות
ניתן לחשב את דרגת ההשתתפות בהתאם לנתונים האישיים באמצעות סימולטור האגף למעונות יום ומשפחתונים
למידע נוסף ראו הנחה בשכר הלימוד לפי דרגת זכאות באתר משרד הרווחה
שימו לב
החל מ-01.11.2021 יחולו תנאים חדשים להשתתפות המדינה בשכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב
 • בין היתר, תקבע רשימת קריטריונים שכל אחד מההורים יהיה צריך לעמוד באחד מהם, ותבוטל הזכאות לבת זוגו של מי שלומד לימודים תורניים ולבת זוג של פנסיונר. כמו כן, תורחב זכאותו של הורה נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי ושל הורה המקבל הבטחת הכנסה. ניתן לראות את מבחני התמיכה המלאים לשנת תשפ"ב באתר הממשלתי.
 • לקראת כניסתם של התנאים לתוקף נעדכן את המידע המלא בדף זה.

כדי לסייע בשילובן של אוכלוסיות הורים שונות בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים עבור תינוקות ופעוטות.

 • קיימות מספר דרגות לתמיכה הממשלתית. ככלל, קביעת דרגת ההשתתפות מבוססת על רמת ההכנסה לנפש במשפחה ובנוסף עשויה להיות מושפעת ממספר שעות העבודה השבועיות של ההורה ומספר הילדים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון.
 • במקרים מסוימים אין התניה במבחן ההכנסה (המקרים מפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות).
 • הורים שמתקיימים לגביהם מספר תנאים במקביל, ייחשב עבורם התנאי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של המדינה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור האגף למעונות יום ומשפחתונים המחשב איזו דרגת השתתפות מתקבלת בהתאם לנתוני השכר, שעות העבודה ומספר הילדים.
 • ראו פרטים על הליך הגשת הבקשה לסיוע.
 • לאחר שההרשמה למעון ובקשת הסיוע נקלטו במערכת, ניתן לברר מהי דרגת התמיכה שאושרה למשפחה באמצעות:
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית (כלפי מעלה או מטה).
שימו לב
לילדים עם מוגבלות השוהים במעונות יום שיקומיים ההשתתפות בתשלום היא שונה. למידע נוסף ראו מעון יום שיקומי.

גובה שכר הלימוד

 • סכומי השתתפות המדינה והסכומים אותם משלימים ההורים עבור כל אחת מהדרגות, מפורטים בטבלאות שכר לימוד.
 • הטבלאות מחולקות לפי תעריפים לילדים ותעריפים לתינוקות:
  • תינוקות הם מי שגילם היה עד 15 חודשים ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו.
  • ילדים הם מי שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • ראו טבלאות שכר לימוד במסגרות ילדים באתר משרד הרווחה (תחת "הנחה בשכר הלימוד לפי דרגת זכאות").
 • הדרגות המופיעות בטבלאות מותאמות לגובה ההכנסה לנפש במשפחה.
 • ככל שדרגת הזכאות (בטווח 12 - 3) נמוכה יותר, כך גדלה השתתפות המדינה בתשלום.
 • עבור רמות ההשתתפות המותאמות לגובה ההכנסות, יש להוסיף או להפחית דרגות, על-פי מספר שעות העבודה השבועיות ומספר הילדים השוהים במעון או במשפחתון -
  • ככל שההורה עובד/ת פחות שעות בשבוע, מ-36 שעות ומטה, תופחת רמת השתתפות המדינה (תיקבע דרגה גבוהה יותר בין הדרגות 12 - 3).
  • למשפחה עם כמה ילדים השוהים במעון או במשפחתון, תוגדל רמת השתתפות המדינה עבור כל אחד מהילדים (תיקבע דרגה נמוכה יותר בין הדרגות 12 - 3).

השפעת מספר שעות העבודה השבועיות על דרגת ההשתתפות

 • שעות "משרת אם" יחושבו כשעות עבודה בפועל, אם הן מוכרות על-ידי המעסיק ולא יותר משעת משרת אם ליום עבודה ("משרת אם" מוגדרת בחלק ממקומות העבודה בחוזים או בהסכם קיבוציים ומאפשרת לאמהות לעבוד פחות שעות ביום, מבלי שייפגע שכרן).
מספר שעות העבודה השבועיות של ההורה גובה השתתפות המדינה
36 שעות ומעלה ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
35 - 32 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + דרגה אחת
31 - 28 שעות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + שתי דרגות
27 - 24 ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה + 3 דרגות
24 שעות - לאמהות באוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזית וצ'רקסית ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
20 שעות ומעלה - עם 3 ילדים או יותר במעון/משפחתון ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה - עד לדרגה 5
20 שעות ומעלה - למשפחות חד-הוריות ההשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה
דוגמה
אם לתינוק השוהה במשפחתון, אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, עובדת 30 שעות בשבוע. הדרגה הסופית שעל פיה תשלם למשפחתון, תהיה דרגה 6.

השפעת מספר הילדים השוהים במעון/משפחתון על דרגת ההשתתפות

 • משפחה עם שני ילדים או יותר בגיל הזכאות, הרשומים במעון או במשפחתון (או בשניהם), זכאית להשתתפות המופיעה בטבלאות על-פי מבחן הכנסה פחות דרגה אחת.
דוגמה
אם לתאומים הרשומים במעון אשר לפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 5, תשלם למעון על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 4 ביחס לכל אחד מהתאומים.
דוגמה
אם לתינוקת במשפחתון ופעוט במעון עובדת 25 שעות בשבוע ולפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 7. היא תשלם עבור כל אחד מילדיה על-פי התשלום החודשי הנדרש בדרגה 9: 7 פחות דרגה אחת בשל מספר הילדים ועוד 3 דרגות בשל מספר שעות העבודה השבועיות.

דרגות מיוחדות הנקבעות על-פי מספר הילדים הזכאים במשפחה:

דרגה בהתאם לרמת הכנסה

ומספר שעות עבודה

מספר הילדים

הזכאים במשפחה

הדרגה הסופית

המותאמת

3 2 14
3 3 15
4 2 16
4 3 17

השפעות נוספות על דרגת ההשתתפות

 • לאם עובדת או לומדת תיקבע דרגה 12 (ללא ההשתתפות מהמדינה), אם בן זוגה אינו אחד מאלה:
 • למשפחה בה נקבעה לאב נכות הנמוכה מ-50% והוא אינו עובד, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת האם וקצבת הנכות של האב, בתוספת של דרגה אחת.
 • לאם הלומדת במסלול לתואר שני או תואר מתקדם יותר (בהתאם למפורט כאן בסעיף 4), תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסת האם מעבודה ו/או ממלגה והכנסת האב, בתוספת של שתי דרגות.
 • להורים המתגוררים ביישובי עוטף עזה תיקבע דרגת סבסוד 3, מבלי לבדוק את שיעור ההכנסה לנפש. הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים במבחני התמיכה. על-פי החלטת הממשלה, דרגה זו תינתן עד לשנת הלימודים תשפ"ג (כולל).
  הערת עריכה
  יש לבדוק לקראת סוף שנת תשפ"ג אם תוקף ההחלטה הוארך שוב.
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:26, 22 ביוני 2021 (IDT)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים