נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי
מי שהנכות הוכרה להם לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%
נכים קשים ומי שעברו את גיל 55 מקבלים תוספת לתגמול החודשי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי.

 • מי שהוכרה להם נכות לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%.

מי זכאי?

 1. נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה בפעולת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 20% לפחות.
 2. נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 10% לפחות לפני 1996.

שיעור התגמול החודשי (נכון ל-2023)

אחוזי הנכות גובה התגמול החודשי
20 1,062.09 ₪
30 1,593.14 ₪
40 2,124.19 ₪
50 2,655.24 ₪
60 3,186.28 ₪
70 3,717.33 ₪
80 4,248.38 ₪
90 4,779.42 ₪
100 5,310.47 ₪
100%+ 7,434.66 ₪

תוספות לתגמולים

תוספת לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת

 • נכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100%+ (מיוחדת) יקבלו תוספת של 40% על התגמול החודשי, כך שהתגמול החודשי הכולל יהיה 7,435 ₪.
 • התוספת תינתן עבור סוגי הפגיעות הבאים:
  • פרפלגיה
  • שתי רגליים קטועות
  • שתי ידיים קטועות
  • עיוורון מוחלט (בשתי העיניים)
  • כוויות קשות (100% ומעלה)
  • פגיעה במערכת העצבים עם הפרעות חמורות בתפקוד
  • רגל קטועה עם פגיעה נוספת בשתי הידיים

תוספת תגמול לנכים מגיל 55 ומעלה (תוספת לנכה מבוגר)

 • התוספת לתגמול משולמת עבור:
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, אחרי שהגיעו לגיל 55.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 40% - 49%, אחרי שהגיעו לגיל 57.
 • התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגיל של הנכים.
אחוזי הנכות גיל סכום התוספת
40% - 49% 57 - 59 371.73 ₪
59 ומעלה 743.47 ₪
50% ומעלה 55 - 57 371.73 ₪
57 - 59 743.47 ₪
59 ומעלה 1,115.2 ₪
 • לתוספת זו לא זכאים מי שמקבלים:
  • תגמול אובדן כושר עבודה (נצרך ותג"מ 6)
  • תגמול חוסר פרנסה
  • תגמול טיפול רפואי מלא למשך יותר מ-90 יום

תוספת תגמול לנכים שהגיעו לגיל פרישה

 • נכים שהגיעו לגיל פרישה ואינם מקבלים תגמול לנכה נצרך או תוספת תגמול לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, זכאים לתוספת של 10% על התגמול החודשי המשולם להם.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים