הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי
מי שהנכות הוכרה להם לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%
נכים קשים ומי שעברו את גיל 55 מקבלים תוספת לתגמול החודשי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי.

 • מי שהוכרה להם נכות לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%.

מי זכאי?

 1. נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה בפעולת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 20% לפחות.
 2. נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 10% לפחות לפני 1996.

שיעור התגמול החודשי (נכון ל-2023)

אחוזי הנכות גובה התגמול החודשי
20 1,062 ₪
30 1,593 ₪
40 2,124 ₪
50 2,655 ₪
60 3,186 ₪
70 3,717 ₪
80 4,248 ₪
90 4,779 ₪
100 5,310 ₪

תוספות לתגמולים

תוספת לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת

 • נכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת יקבלו תוספת של 40% על התגמול החודשי, כך שהתגמול החודשי הכולל יהיה 7,435 ₪.
 • התוספת תינתן עבור סוגי הפגיעות הבאים:
  • פרפלגיה
  • שתי רגליים קטועות
  • שתי ידיים קטועות
  • עיוורון מוחלט (בשתי העיניים)
  • כוויות קשות (100% ומעלה)
  • פגיעה במערכת העצבים עם הפרעות חמורות בתפקוד
  • רגל קטועה עם פגיעה נוספת בשתי הידיים

תוספת תגמול לנכים מגיל 55 ומעלה (תוספת לנכה מבוגר)

 • תוספת התגמול משולמת עבור:
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, לאחר שהגיעו לגיל 55.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 40% - 49%, לאחר שהגיעו לגיל 57.
 • התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגיל של הנכים.
גיל אחוזי הנכות סכום התוספת
55 - 57 50% - 100% 372 ₪
57 - 59 40% - 49% 372 ₪
57 - 59 50% - 100% 743 ₪
59 ומעלה 40% - 49% 743 ₪
59 ומעלה 50% - 100% 1,115 ₪

תוספת תגמול לנכים שהגיעו לגיל פרישה

 • נכים שהגיעו לגיל פרישה ואינם מקבלים תגמול לנכה נצרך או תוספת תגמול לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, זכאים לתוספת של 10% על התגמול החודשי המשולם להם.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים