נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי
מי שהנכות הוכרה להם לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%
נכים קשים ומי שעברו את גיל 55 מקבלים תוספת לתגמול החודשי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה נקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 20% לפחות זכאים לתגמול נכות חודשי.

 • מי שהוכרה להם נכות לפני 1996 זכאים לתגמול החודשי גם אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10%-19%.

מי זכאי?

 1. נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה בפעולת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 20% לפחות.
 2. נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 10% לפחות לפני 1996.

שיעורי התגמול החודשי

 • שיעורי התגמול נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות, כאשר סכום התגמול המלא (100%) הוא 5,510.14 ₪, נכון ל-2024.

גובה התגמול הבסיסי

דוגמאות לחישוב התגמול החודשי (נכון ל-2024)
דרגת הנכות גובה התגמול החודשי
20% 1,102.03 ₪
30% 1,653.04 ₪
40% 2,204.06 ₪
50% 2,755.07 ₪
60% 3,306.08 ₪
70% 3,857.1 ₪
80% 4,408.11 ₪
90% 4,959.13 ₪
100% 5,510.14 ₪
100%+ (מיוחדת) 7,714.2 ₪ (תגמול מלא + 40%)

תוספת גיל

 • תוספת גיל משולמת עבור:
  • מקבלי התגמול שנקבעה להם דרגת נכות בדרגה 40% - 49%, אחרי שהגיעו לגיל 57.
  • מקבלי התגמול שנקבעה להם דרגת נכות בדרגה 50% ומעלה, אחרי שהגיעו לגיל 55.
 • התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגיל של מקבלי התגמול.
אחוזי הנכות גיל סכום התוספת
40% - 49% 57 - 59 385.71 ₪
59 ומעלה 771.42 ₪
50% ומעלה 55 - 57 385.71 ₪
57 - 59 771.42 ₪
59 ומעלה 1,157.13 ₪

תוספת מגיל פרישה

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים