מענק נישואים משולם לנפגעי פעולת איבה עם דרגת נכות 100% מיוחדת, שלא היו נשואים כשהוכרה להם הנכות, ונישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים
מי שלא קיבלו מענק נישואים ועוברים להתגורר בדיור עצמאי, זכאים ל-70% מהמענק. 30% נוספים ישולמו להם בהמשך, אם יינשאו או יחתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת שהיו רווקים/גרושים/אלמנים כשהוכרה להם הנכות, ולאחר מכן נישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים (כידועים בציבור), זכאים למענק נישואים.

 • מי שעוברים להתגורר בדיור עצמאי ולא קיבלו בעבר מענק נישואים (כי היו נשואים כשהוכרה להם הנכות, או שטרם נישאו), יהיו זכאים ל-70% מסכום המענק.
 • בהמשך, אם יינשאו או יחתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים, הם יהיו זכאים ליתרת המענק (בשיעור 30%).
 • ניתן למצוא את שיעורי המענק המלא בנספח להוראת אגף השיקום מספר 80.16.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת (100%+).
  • מי שלא היו נשואים כאשר הוכרה להם הנכות יהיו זכאים למענק מלא, לאחר שיינשאו או יחתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים.
  • מי שלא קיבלו בעבר מענק נישואים ועוברים להתגורר בדיור עצמאי (שוכרים או רוכשים דירה בפעם הראשונה) יהיו זכאים ל-70% מהמענק. אם יינשאו בהמשך תשולם להם יתרת המענק (בשיעור 30% מהמענק המלא).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את הבקשה למענק בתוך שנה מהשינוי במעמד האישי או מעבר הדירה.
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים:
  • תעודת נישואים או הסכם משפטי לחיים משותפים עם ידוע/ה בציבור.
  • חוזה שכירות או חוזה רכישת דירה הכולל את מועד האכלוס.
 • מגישים את הבקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים