הקדמה:

נפגע פעולת איבה שהוא נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי למענק מיוחד לרגל נישואיו או לרגל כניסתו לראשונה לדירה
אם לא התחתן אך נכנס לדיור עצמאי, יקבל הנפגע 70% מהמענק עם כניסתו לדירה ואת היתרה עם נישואיו


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי למענק מיוחד עם נישואיו או עם כניסתו לראשונה לדירה (מענק לסידור ראשון).

  • אם לא נישא אך נכנס לדיור עצמאי, יקבל הנפגע 70 אחוזים מהמענק עם כניסתו לדירה ואת 30 האחוזים הנותרים יקבל עם נישואיו.
הערת עריכה
האם הכרחי שיהיונישואים או שמספיק עם חיים משותפים עם ידוע בציבור כמו במקרה של מענק נישואים לנפגע פעולת איבה לרגל נישואיו. שהרי הוא ממילא נכנס לתנאי הזכאות של מענק נישואים ושם מספיק שייהיה ידוע בציבור. ואם זה חל גם כאן, אז האם במקרה של קבלת 70 אחוזים בעת הכניסה לדירה, היתרה של 30 אחוזים תשולם לו עם מעברו למגורי משותפים עם הידוע בציבור?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.03.2014, 15:46 (IST)

מי זכאי?

  1. הוא נכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת
  2. הוא התחתן או עבר לדיור עצמאי (שכר דירה או רכש דירה).

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה למענק יש להגיש למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים.
  • יש להגיש את הבקשה תוך שנה ממועד הנישואים.
  • יש לצרף מסמכים רלוונטיים:
    • במקרה של נישואים יש לצרף תעודת נישואים
    • במקרה של כניסה לדירה יש לצרף חוזה שכירות, חוזה רכישת דירה וכיו"ב.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים