על בעל משכנתא לבחור בעת פתיחת התיק את דרך חישוב ההחזר עבור כל אחד ממסלולי ההלוואה שמרכיבים את המשכנתא
ישנן 3 דרכי החזר נפוצות, לכל אחת מאפיינים שונים
עבור כל מסלול הלוואה, הבנק ימסור דוח שמפרט את גובה ההחזרים החודשיים העתידיים, לפי דרך ההחזר שנבחרה
מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל בעל מקצוע מומחה בתחום שכן על דרך ההחזר להתאים באופן אישי וייחודי לכל אדם בהתאם לצרכיו ויכולתו הכלכלית
למידע נוסף ראו אתר "האוצר שלי"

במעמד פתיחת תיק המשכנתא יש לבחור את דרך חישוב ההחזר עבור כל אחד ממסלולי ההלוואה במשכנתא (תמהיל משכנתא).

 • ישנן 3 דרכים נפוצות להחזר המשכנתא:
  • החזר חודשי בסכום קבוע.
  • החזר חודשי בסכום משתנה.
  • החזר חד פעמי של כל הסכום בסוף תקופת ההלוואה.
 • בכל אחת מהדרכים גובה ההחזר עבור ההלוואה נקבע לפי שני מרכיבים:
  • קרן (סכום ההלוואה המקורי).
  • ריבית (משתנה לפי מסלול ההלוואה ותנאי ההלוואה).

שיטות ההחזר הנפוצות

 • בטבלה זו ישנה סקירה קצרה של שיטות ההחזר הנפוצות למשכנתא.
אזהרה
המידע בטבלה זו הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה
מומלץ לפנות לייעוץ אצל בעל מקצוע מומחה בתחום
שיטת החזר (לוח סילוקין) חישוב ההחזר החודשי מאפיינים עיקריים
"שפיצר"
 • בשיטה זו ההלוואה מוחזרת בהחזרים חודשיים ובכל חודש משלם הלווה סכום קבוע (כל עוד הריבית והמדד לא משתנים).
 • ההחזר החודשי כולל גם את הקרן וגם את הריבית.
 • היחס בין מרכיב הקרן לבין מרכיב הריבית משתנה בכל חודש.
 • בתחילת תקופת ההלוואה מרכיב הריבית עשוי להיות גבוה ביחס למרכיב הקרן ולרדת בכל תשלום.
 • בתחילת תקופת ההלוואה מרכיב הקרן עשוי להיות נמוך ביחס למרכיב הריבית ולעלות בכל תשלום.
 • חשוב: אם יחולו שינויים בריבית או במדד (המחירים לצרכן או מדד אחר) בתקופת ההלוואה, גובה ההחזר החודשי עשוי להשתנות ובהתאם יעודכן ויחושב מחדש לוח הסילוקין.
"קרן שווה"
 • בשיטה זו ההלוואה מוחזרת בהחזרים חודשיים וגובה ההחזר החודשי משתנה מחודש לחודש.
 • קרן ההלוואה (סכום ההלוואה המקורי) מחולקת שווה בשווה במספר חודשי ההלוואה והתוצאה המתקבלת היא רכיב הקרן שיוחזר על-ידי הלווה בכל אחד מהחודשים.
 • לרכיב הקרן תתווסף בכל חודש ריבית על הסכום שנותר לשלם מתוך הקרן (יתרת הקרן).
 • בתחילת תקופת ההלוואה התשלום החודשי עשוי להיות גבוה יחסית ולרדת בכל תשלום עד לסיום ההלוואה.
 • אם תקופת ההלוואה חולפת ויתרת הקרן פוחתת, התשלום עבור מרכיב הריבית עשוי לרדת.
 • חשוב: לא בכל מסלולי ההלוואה ניתן לבחור בשיטת החזר זו.
"בלון" (בוליט)
 • בשיטה זו קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה. הריבית יכולה להיות מוחזרת בתשלום חודשי או בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה.
 • בשיטה זו ייתכנו 2 אפשרויות:
  • במהלך תקופת ההלוואה ההחזר החודשי יהיה רק עבור רכיב הריבית ובסוף תקופת ההלוואה משלמים את כל רכיב הקרן בתשלום אחד ובבת אחת.
  • במהלך תקופת ההלוואה אין החזרים חודשיים כלל ובסוף תקופת ההלוואה משלמים את כל רכיב הקרן בתוספת הריבית שהצטברה לאורך התקופה בתשלום אחד ובבת אחת.
 • חשוב: העלויות שכרוכות בשיטת החזר זו עשויות להיות גבוהות בגלל שהריבית מחושבת בכל חודש גם עבור קרן ההלוואה וגם על הריבית (ריבית דה-ריבית).

חשוב לדעת

 • על הבנק למסור לבעל המשכנתא "לוח סילוקין" - טבלה שמפרטת את ההחזרים החודשיים העתידיים של המשכנתא עד לסיומה (סילוקה). לכל שיטת החזר יש את לוח הסילוקין שלה שמחושב לפי: סכום ההלוואה, הריבית על ההלוואה וסוג ההלוואה (מסלול).
 • מעבר להחזר החודשי עבור המשכנתא, עשויות להתווסף עלויות נוספות, כגון ביטוח משכנתא.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים