על-פי פסיקת בג"ץ, הקביעה המנחה את חוק גיל פרישה ואת חוק שירות המדינה (גמלאות) היא כי ניתן לחייב עובד שהגיע לגיל 67 לצאת לגמלאות בשל גילו, ועל כן הגבלת השתתפותם של מועמדים מעבר לגיל הפרישה במכרז על משרה מסוימת היא מידתית ואינה מהווה אפליה פסולה על רקע גיל

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"ץ
שם התיק:בג"ץ 4487/06
תאריך:25.11.2007
קישור:לקריאת פסק הדין

העותר, רופא במקצועו, ביקש להשתתף במכרז למשרת רופא מִנהל התעופה האזרחית בנתב"ג. הוא הגיש את מועמדותו למכרז ולאחר שלא קיבל תשובה בירר ונענה כי המכרז נערך בהתאם למדיניות "שני המעגלים". על פי מדיניות זו, אין מגבלת גיל לשם הגשת מועמדות למכרז (המהווה את ה"מעגל הראשון"), אולם מועמדים מעל גיל הפרישה יוזמנו לוועדת בוחנים, המהווה את "המעגל השני", רק במקרה שלא נמצא מועמד מתאים מבין המועמדים שטרם הגיעו לגיל הפרישה.
העותר ביקש לבטל את תוצאות המכרז ולשם כך פנה לבית הדין האזורי לעבודה, שדחה את תביעתו. לאחר מכן ערער לבית הדין הארצי לעבודה, שדחה את ערעורו ולבסוף ערער לבג"ץ.
בג"ץ פסק כי הקביעה המנחה את חוק גיל פרישה ואת חוק שירות המדינה (גמלאות) היא כי ניתן לחייב עובד שהגיע לגיל 67 לצאת לגמלאות בשל גילו. מכך נגזרת באופן ישיר סמכותה של רשות ציבורית להגביל בני 67 ומעלה מלהשתתף במכרז על משרה.
השימוש בשיטת "שני המעגלים", שלפיה אם לא יימצא מועמד מתאים מקרב המתמודדים שטרם הגיעו לגיל הפרישה, תבחן הרשות את מועמדותם של המתמודדים מעל גיל הפרישה, נותן לכאורה הזדמנות למי שמצויים מעל לגיל הפרישה. לפיכך, קבע בג"ץ כי מכרז "שני המעגלים" מהווה אמצעי שפגיעתו פחותה ועומד במבחן המידתיות ובמבחן הביקורת השיפוטית ודחה את הערעור.

משמעות

  • הגבלת השתתפותם של מועמדים מעבר לגיל הפרישה במכרז על משרה מסוימת היא מידתית ואינה מהווה אפליה פסולה על רקע גיל.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות