מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה נקבע לזכאים בהתאם לגילם ולמספר בני המשפחה (בני זוג וילדים) התלויים בהם. דף זה מפרט מי עונים על הגדרת תלויים בביטוח אבטלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה נקבע לזכאים בהתאם לגילם ולמספר התלויים בהם. למי שתלויים בהם לפחות 3 בני משפחה (בני זוג וילדים), תקופת הזכאות המירבית ארוכה יותר.

 • דף זה מפרט באלו מקרים בני זוג וילדים עונים על הגדרת תלויים בביטוח אבטלה.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, ניתן על-פי פרשנות משפטית לקבוע זכאות לבני זוג שהם ידועים בציבור מאותו מין.

בני זוג

הגדרת בן זוג

 • על-פי סעיף 247 לחוק הביטוח הלאומי, בן זוג מוגדר כמי שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא בעלה של המבוטחת (או הידוע בציבור שגר עם המבוטח/ת), במשך שנה לפחות.
  2. מלאו לו 70 שנה, או הוא בן 70-50 שנה והכנסתו החודשית אינה עולה על 7,146 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024. לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הכנסותיו של בן הזוג הנלקחות בחשבון כוללות הכנסות מעבודה והכנסות נוספות כגון: פנסיה, קצבאות ושכר דירה.

הגדרת בת זוג

 • בת זוג מוגדרת כמי שעונה על 3 התנאים הבאים:
  1. היא אשתו של המבוטח (או הידועה בציבור שגרה עם המבוטח/ת) במשך שנה לפחות, או שהיא ילדה למבוטח ילד.
  2. היא בת 45 ומעלה, או שחי עימה ילד של המבוטח.
  3. הכנסתה החודשית אינה עולה על 7,146 ₪, נכון לשנת 2024. לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הכנסותיה של בת הזוג הנלקחות בחשבון כוללות הכנסות מעבודה והכנסות נוספות כגון: פנסיה, קצבאות ושכר דירה.

ילדים

 • "ילד" מוגדר בביטוח זיקנה כבן/בת של המבוטח/ת (כולל ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שהמבוטח/ת מפרנס/ת, פרט לנער או נערה נשואים), שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים, ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא מתנדב בשירות לאומי-אזרחי במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים