הקדמה:

מבוטחים בביטוח אבטלה שהשלימו תקופת אכשרה, הפסיקו לעבוד ורשומים בלשכת שירות התעסוקה כמחוסרי עבודה, זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות
לבדיקת הזכאות לדמי אבטלה, ניתן להיעזר בסימולטור של המוסד לביטוח לאומי
לעובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני והפך למובטל, מומלץ לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות, כדי לא לאבד את הכיסוי הביטוחי כתוצאה מהפסקת ההפקדות לביטוח הפנסיוני
למידע נוסף על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מבוטחים בביטוח אבטלה שהשלימו את תקופת האכשרה לדמי אבטלה כשכירים והפסיקו לעבוד עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:

1. הוא מבוטח בביטוח אבטלה

 • יש להיות מבוטחים בביטוח אבטלה - רלוונטי לשכירים (נשים וגברים), בגילאים שבין 18 ל-67 שנים, גם אם במקביל עובדים כעצמאיים.
 • לפרטים נוספים, ראו מבוטח בביטוח אבטלה.
שימו לב
ישנם מקרים שבהם גם עובדים עצמאים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה. למידע נוסף ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.

2. גילו בין 20 ל-67 שנים

 • הזכאות היא לנשים ולגברים בגילאים שבין 20 ל-67 שנים.
 • עם זאת, במקרים הבאים תיתכן זכאות גם למי שטרם מלאו להם 20 שנים:
  • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי - לפרטים נוספים.
  • בני 20-18 שצה"ל פטר אותם משירות חובה או דחה את שירותם בשל סיבות הקשורות בבריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.
  • בני 20-18 שהם המפרנסים היחידים של משפחתם (הורים, אחים, בני זוג), או שיש להם ילד ועיקר פרנסת הילד עליהם.
טיפ
מי שעברו את גיל 67 יכולים לבדוק את זכאותם לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק.

3. הוא השלים תקופת אכשרה

 • יש להשלים תקופת אכשרה (תקופת ביטוח).
 • לפרטים על תקופת האכשרה הנדרשת לפני תחילת תקופת האבטלה, ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה.

4. הוא הפסיק לעבוד

5. הוא מתייצב כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה

המשך זכאות במקרה של סגירת עסק

 • מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה ופתח עסק עצמאי לפני שניצל את כל תקופת הזכאות שלו לדמי אבטלה, יהיה זכאי לימי האבטלה שנותרו אם העסק שפתח נסגר בתוך 24 חודשים.
 • כדי לחדש את זכאותו לדמי אבטלה עליו להתייצב שוב בלשכת שירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

זכאות במקרה שלא התקבל מכתב פיטורים

 • המוסד לביטוח לאומי אינו יכול לשלול את הזכאות של מובטל לדמי אבטלה עם הפסקת עבודתו כשכיר שפוטר, מבלי שערך בירור ראוי עם המעסיק.
 • לכן המוסד מחוייב לברר בעצמו את נסיבות הפסקת העבודה, גם אם לא התקבל מכתב פיטורים.
 • מומלץ להתחיל להתייצב בלשכת התעסוקה ובמקביל להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. החלטה בתביעה זו תחייב גם את המוסד לביטוח לאומי, שיעניק למובטל את ימי זכאותו באופן רטרואקטיבי.
 • ניתן לשלוח מכתב מפורט למעסיק לפני הגשת התביעה. מכתב זה יכול לסייע בבקשה לדמי האבטלה עוד לפני שהתקבלה החלטה בתביעה.

זכאות במקרה של התפטרות

אי-זכאות בתקופה של קבלת תשלומים מהביטוח הלאומי או מהמעסיק

אי-זכאות למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון

 • מי שנבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.
 • מי שנבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת, אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.

תקופת הזכאות

 • מספר הימים המירבי שמשולמים בהם דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילו של הזכאי ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/בת זוג וילדים), מי שתלויים בו לפחות 3 בני משפחה זכאי ליותר ימים. למידע נוסף ראו מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה.
 • ניתן לנצל את מספר הימים המירבי במשך 12 החודשים המתחילים ב-1 בחודש שבו הזכאי התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.
 • מי שקיבל דמי אבטלה יכול להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לכל תנאי הזכאות, כולל תקופת האכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.
שימו לבשהות בחו"ל

 • מי שלא התייצב בשירות התעסוקה ביום שנקבע לו להתייצב מפני שיצא לחו"ל, לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבה שהה בחו"ל.
 • אם בשובו לארץ עדיין ייחשב כמובטל, הוא יוכל לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה.
 • דמי האבטלה ישולמו לו בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו לו ולימי הזכאות לתשלום דמי אבטלה שנותרו לו בתקופת האבטלה.

חשוב לדעת

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני והפך למובטל, עשוי לאבד את הכיסוי הביטוחי וזכויות פנסיוניות אחרות כתוצאה מהפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים. עם זאת, ניתן לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות במספר דרכים, כדי לא לאבד את הכיסוי הביטוחי. למידע נוסף ראו שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.
 • אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים.

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים