הקדמה:

המספר המירבי של הימים שעבורם דורש עבודה זכאי לתשלום דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילו ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/בת זוג וילדים)
דורש עבודה שלא סיים 12 שנות לימוד והוא לומד בהכשרה מקצועית, יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו גם עבור תקופה העולה על התקופה המירבית שנקבעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב

מספר הימים המקסימלי שבהם משולמים דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילו של דורש העבודה ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/בת זוג, כולל בני זוג מאותו מין, וילדים). למי שתלויים בו לפחות 3 בני משפחה, תקופת הזכאות ארוכה יותר.

  • מספר הימים המקסימלי שנקבע לדורש עבודה ניתן לניצול החל ב-1 בחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה, למשך תקופה של 12 חודשים. ימי האבטלה ישולמו לו במהלך שנה זו בהתאם לדיווחים על התייצבויותו בשירות התעסוקה.
  • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי התקופה המירבית היא 70 ימים, בשנה הראשונה לשחרורם.
  • דורש עבודה שלא סיים 12 שנות לימוד והוא לומד בהכשרה מקצועית, יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו גם עבור תקופה שעולה על התקופה המירבית שנקבעה לו, אך לא יותר מ-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים מה-1 בחודש שבו התייצב לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

הקלות לנשים בגיל 67-57 החל מינואר 2022

  • החל מינואר 2022 תוארך תקופת הזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה.
  • למידע נוסף על ההקלות שיינתנו בהתאם לגיל ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מספר הימים המירבי לדמי אבטלה בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי

גילו של דורש העבודה ביום התייצבותו לראשונה בלשכת התעסוקה מספר בני המשפחה התלויים תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 138 ימים
25 - 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 67 ימים
3 ומעלה 138 ימים
28 - 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 100 ימים
3 ומעלה 138 ימים
35 - 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 138 ימים
3 ומעלה 175 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 175 ימים

חשוב לדעת

  • התקופה המירבית שנקבעה לדורש עבודה עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בגילו או במספר התלויים בו.
  • מי שקיבל דמי אבטלה יכול להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לתנאי הזכאות, כולל תקופת האכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים