הקדמה:

המספר המירבי של הימים שעבורם דורשי עבודה זכאים לתשלום דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילם ולמספר בני המשפחה שתלויים בהם (בן/בת זוג וילדים)
מי שלא סיימו 12 שנות לימוד ולומדים בהכשרה מקצועית זכאים לדמי אבטלה בזמן הלימודים גם לתקופה ארוכה יותר מהתקופה המירבית שנקבעה להם
שימו לב

מספר הימים המירבי שבהם משולמים דמי אבטלה נקבע בהתאם לגיל של דורשי העבודה ולמספר בני המשפחה שתלויים בהם (בן/בת זוג, כולל בני זוג מאותו מין, וילדים). למי שתלויים בהם לפחות 3 בני משפחה, תקופת הזכאות ארוכה יותר.

  • מספר הימים המירבי שנקבע לדורשי עבודה ניתן לניצול החל ב-1 בחודש שבו התייצבו לראשונה בשירות התעסוקה, למשך תקופה של 12 חודשים.
  • ימי האבטלה ישולמו להם במהלך שנה זו בהתאם לדיווחים על התייצבותם בשירות התעסוקה ולמספר ימי העבודה האפשריים באותו חודש.
  • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי התקופה המירבית היא 70 ימים, בשנה הראשונה לשחרורם.
  • דורשי עבודה שלא סיימו 12 שנות לימוד ולומדים בהכשרה מקצועית זכאים לדמי אבטלה בזמן לימודיהם גם עבור תקופה ארוכה יותר מהתקופה המירבית שנקבעה להם, אך לא יותר מ-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים מה-1 בחודש שבו התייצבו לראשונה בשירות התעסוקה.

הקלות לנשים בגיל 67-57 החל מינואר 2022

  • החל מינואר 2022 תוארך תקופת הזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה.
  • למידע נוסף על ההקלות שיינתנו בהתאם לגיל ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מספר הימים המירבי לדמי אבטלה בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי

גילו של דורש העבודה ביום התייצבותו לראשונה בלשכת התעסוקה מספר בני המשפחה התלויים תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 138 ימים
25 - 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 67 ימים
3 ומעלה 138 ימים
28 - 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 100 ימים
3 ומעלה 138 ימים
35 - 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 138 ימים
3 ומעלה 175 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 175 ימים

חשוב לדעת

  • התקופה המירבית שנקבעה לדורש עבודה עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בגילו או במספר התלויים בו.
  • מי שקיבל דמי אבטלה יכול להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לתנאי הזכאות, כולל תקופת האכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים