המספר המירבי של הימים שעבורם דורשי עבודה זכאים לתשלום דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילם ולמספר בני המשפחה שתלויים בהם (בן/בת זוג וילדים)
מי שלא סיימו 12 שנות לימוד ולומדים בהכשרה מקצועית זכאים לדמי אבטלה בזמן הלימודים גם לתקופה ארוכה יותר מהתקופה המירבית שנקבעה להם
שימו לב
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו מספר הקלות בתנאים (קיצור תקופת האכשרה, קיצור תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה, זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון, זכאות רצופה לתושבים שפונו, ביטול ההגבלה על מספר ימי הזכאות למי שטרם מלאו להם 40 ועוד).
  • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

מספר הימים המירבי שבהם משולמים דמי אבטלה נקבע בהתאם לגיל של דורשי העבודה ולמספר בני המשפחה שתלויים בהם (בן/בת זוג, כולל בני זוג מאותו מין, וילדים). למי שתלויים בהם לפחות 3 בני משפחה, תקופת הזכאות ארוכה יותר.

  • מספר הימים המירבי שנקבע לדורשי עבודה ניתן לניצול החל ב-1 בחודש שבו התייצבו לראשונה בשירות התעסוקה, למשך תקופה של 12 חודשים.
    • נשים בגיל 67-57 שנולדו בשנת 1960 ואילך יכולות לנצל את מספר הימים המירבי שנקבע להן (300) במשך 18 חודשים.
  • ימי האבטלה ישולמו לזכאים בהתאם לדיווחים על התייצבותם בשירות התעסוקה ולמספר ימי העבודה האפשריים באותו חודש.
  • לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי התקופה המירבית היא 70 ימים, בשנה הראשונה לשחרורם.
  • דורשי עבודה שלא סיימו 12 שנות לימוד ולומדים בהכשרה מקצועית זכאים לדמי אבטלה בזמן לימודיהם גם עבור תקופה ארוכה יותר מהתקופה המירבית שנקבעה להם, אך לא יותר מ-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים מה-1 בחודש שבו התייצבו לראשונה בשירות התעסוקה (לא כולל נשים שנולדו בשנת 1960 ואילך, שזכאיות מגיל 57 ל-300 ימים בתוך 18 חודשים).

מספר הימים המירבי לדמי אבטלה בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי

הגיל של דורש/ת העבודה מספר בני המשפחה התלויים תקופת הזכאות המירבית
עד 25 פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 138 ימים
25 - 28 פחות מ-3 (0 - 2) 67 ימים
3 ומעלה 138 ימים
28 - 35 פחות מ-3 (0 - 2) 100 ימים
3 ומעלה 138 ימים
35 - 45 פחות מ-3 (0 - 2) 138 ימים
3 ומעלה 175 ימים
45 ומעלה ללא התניה 175 ימים
נשים בגיל 67-57 שנולדו בשנת 1960 ואילך ללא התניה 300 ימים

חשוב לדעת

  • התקופה המירבית שנקבעה לדורשי עבודה עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בגילם או במספר בני המשפחה שתלויים בהם.
  • מי שקיבלו דמי אבטלה יכולים להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק אחרי שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לתנאי הזכאות, כולל תקופת האכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים