פורטל זה מלווה את המובטל לאורך הדרך, החל בהגשת התביעה לדמי אבטלה, המהווים סכום שיסייע לו להמשיך ולכלכל את עצמו ואת משפחתו בזמן חיפושו אחר משרה אחרת, דרך הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה ועד להשתלבות בעבודה חדשה בעזרת שירות התעסוקה.

לאחר פיטורים או איבוד מקור הפרנסה, לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק העבודה. שימו לב שלמי שהוחלט כי אינו זכאי לדמי אבטלה, מומלץ לבדוק האם הוא זכאי להבטחת הכנסה או לברר זכויות אחרות שמופיעות בפורטל אנשים בקשיים כלכליים.

כלים מקוונים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים