לצאת מזה מהר - ולהכיר את הזכויות

החיים משתנים לבלי היכר כשנפרדים ממקום עבודה. פיטורים או אבדן מקור פרנסה, הם מכה לא קלה במיוחד כאשר הם מתקיימים בהיקפים גדולים והופכים לנושא המעסיק את החברה כולה. פורטל זה מלווה את מסע האבטלה לאורך כל הדרך - החל בהגשת התביעה לדמי אבטלה, דרך הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה ועד להשתלבות בעבודה חדשה בעזרת שירות התעסוקה.

שימו לב: עבור מי שאינו זכאי לדמי אבטלה, מומלץ לבדוק האם הוא זכאי להבטחת הכנסה במדריך המוקדש לכך או ללמוד על זכויות נוספות שמופיעות בפורטל אנשים בקשיים כלכליים.

שימו לב

כלים מקוונים

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים