נהגים שחויבו בחיובי יתר בעקבות נסיעה בכבישי אגרה (כביש 6, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר) רשאים להגיש ערר לועדת ערר מיוחדת
למידע נוסף ראו באתר חוצה ישראל


נהגים שחויבו בחיובי יתר או שחולקים על גובה התשלום שבו הם חויבו בעקבות נסיעה בכבישי אגרה (כביש 6 ומנהרות הכרמל) רשאים להגיש ערר לוועדת ערר מיוחדת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל בעל רכב, שחויב בתשלום באחד מכבישי האגרה בישראל: כביש 6, מנהרות הכרמל, והנתיב המהיר בכביש מס' 1.

למי ואיך פונים

כביש 6

 • יש להגיש את הערר בכתב, תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על החיוב.
 • הערר יכלול את פרטיו המזהים של העורר (שם, מספר ת"ז, כתובת למשלוח דואר, ומספר טלפון), ויוגש לאחר חתימתו על ידי העורר או בא כוחו.
 • ניתן להגיש את הערר ב-4 דרכים:
  1. באמצעות אתר האינטרנט של "חוצה ישראל".
  2. בדואר לכתובת הבאה: מזכירות ועדת הערר כביש 6 המקטע המרכזי (שורק – עין תות), אצל הרשות הממונה – חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
  3. בפקס שמספרו: 03-6247489
  4. במסירה אישית - במשרדי מזכירות ועדת הערר, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00, בכתובת: חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
 • לאחר הגשת הערר, מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון בכביש 6.
 • אם לא נקבע אחרת, בעל הזיכיון יגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב הערר לידיו. לאחר הגשת כתב התשובה, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה במייל או בדואר רשום לעורר או לבא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.
 • לאחר שעברו המועדים הנ"ל (הגשת הערר והגשת כתב התשובה) יזומנו הצדדים לדיון בפני הוועדה.
 • הדיונים מול הועדה מתקיימים בתל אביב, חיפה וירושלים.

כביש 6 מקטע צפוני

 • יש להגיש את הערר בכתב, תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על החיוב.
 • הערר יכלול את פרטיו המזהים של העורר (שם, מספר ת"ז, כתובת למשלוח דואר, ומספר טלפון), ויוגש לאחר חתימתו על ידי העורר או בא כוחו.
 • ניתן להגיש את הערר ב-4 דרכים:
  1. באמצעות אתר האינטרנט של "חוצה ישראל".
  2. בדואר לכתובת הבאה: מזכירות ועדת הערר כביש 6 המקטע הצפוני (יקנעם סומך), אצל הרשות הממונה – חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
  3. בפקס שמספרו: 03-6247489
  4. במסירה אישית - במשרדי מזכירות ועדת הערר, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00, בכתובת: חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
 • לאחר הגשת הערר, מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון בכביש 6.
 • אם לא נקבע אחרת, בעל הזיכיון יגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב הערר לידיו. לאחר הגשת כתב התשובה, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה במייל או בדואר רשום לעורר או לבא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.
 • לאחר שעברו המועדים הנ"ל (הגשת הערר והגשת כתב התשובה) יזומנו הצדדים לדיון בפני הוועדה.
 • הדיונים מול הועדה מתקיימים בתל אביב, חיפה וירושלים.

מנהרות הכרמל

 • יש להגיש את הערר בכתב, תוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על החיוב.
 • הערר יכלול את פרטיו המזהים של העורר (שם, מספר ת"ז, כתובת למשלוח דואר, ומספר טלפון), ויוגש לאחר חתימתו על ידי העורר או בא כוחו.
 • ניתן להגיש את הערר ב-4 דרכים:
  1. באמצעות אתר האינטרנט של "חוצה ישראל".
  2. בדואר לכתובת הבאה: מזכירות ועדת הערר מנהרות הכרמל, אצל הרשות הממונה – חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
  3. בפקס שמספרו: 03-6247489
  4. במסירה אישית - במשרדי מזכירות ועדת הערר, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00, בכתובת: חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
 • לאחר הגשת הערר, מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון במנהרות הכרמל.
 • אם לא נקבע אחרת, בעל הזיכיון יגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב הערר לידיו. לאחר הגשת כתב התשובה, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה במייל או בדואר רשום לעורר או לבא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.
 • לאחר שעברו המועדים הנ"ל (הגשת הערר והגשת כתב התשובה) יזומנו הצדדים לדיון בפני הוועדה.
 • הדיונים מול הועדה מתקיימים בחיפה בלבד.

הנתיב המהיר

 • יש להגיש את הערר בכתב, תוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על החיוב.
 • הערר יכלול את פרטיו המזהים של העורר (שם, מספר ת"ז, כתובת למשלוח דואר, ומספר טלפון), ויוגש לאחר חתימתו על ידי העורר או בא כוחו.
 • ניתן להגיש את הערר ב-4 דרכים:
  1. באמצעות אתר האינטרנט של "חוצה ישראל".
  2. בדואר לכתובת הבאה: מזכירות ועדת הערר הנתיב המהיר, אצל הרשות הממונה – חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
  3. בפקס שמספרו: 03-6247489
  4. במסירה אישית - במשרדי מזכירות ועדת הערר, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00, בכתובת: חברת חוצה ישראל בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D.
 • לאחר הגשת הערר, מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון בהנתיב המהיר.
 • אם לא נקבע אחרת, בעל הזיכיון יגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב הערר לידיו. לאחר הגשת כתב התשובה, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה במייל או בדואר רשום לעורר או לבא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.
 • לאחר שעברו המועדים הנ"ל (הגשת הערר והגשת כתב התשובה) יזומנו הצדדים לדיון בפני הוועדה.
 • הדיונים מול הועדה מתקיימים בתל אביב בלבד.

ערעור

 • לאחר קבלת ההחלטה הסופית בערר, רשאי העורר לערער בפני בית המשפט המחוזי על ההחלטה, אם קיבל לכך רשות מבית המשפט.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש תוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה, ואת הערעור יש להגיש תוך 15 יום מיום מתן רשות הערעור.

חשוב לדעת

 • עורר אשר מעוניין בעיכוב הליכי גבייה וביצוע עד לסיום הדיון בערר או בערעור, יגיש בקשה נפרדת בכתב לעיכוב הביצוע.
 • יושב ראש הועדה ראשי להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה שעליה הוגש הערר גם ללא הגשת בקשה נפרדת לכך על ידי העורר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים