כל אדם המעוניין להתלונן בנושא הפרת זכויות של עובדים זרים, יכול לפנות אל הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד העבודה
למידע נוסף, ראו באתר משרד העבודה


כל אדם המעוניין להתלונן על הפרת זכויות של עובדים זרים, יכול לפנות אל הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ולהגיש תלונה.

 • הממונה מוסמך, בין היתר, לקבל תלונות לגבי פגיעה בזכויות של העובדים הזרים בעבודה, שנעשתה על-ידי:
  • מי שמעסיק את העובדים הזרים
  • מי שתיווך את העסקתם בישראל
  • מי שמעסיק בפועל את העובדים הזרים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם (עובד זר או אדם אחר) שנתקל בהפרת זכויות של עובדים זרים בעבודה.

למי ואיך פונים

 • ניתן לפנות לממונה במספר דרכים:
 • יש להגיש את התלונה בכתב. הפנייה יכולה להיעשות במספר רב של שפות.
 • ניתן להגיע למשרדי הממונה בשעות קבלת הקהל - לפי תיאום מראש.

שלבי ההליך

 • לאחר שהתלונה הוגשה, מגיש התלונה יקבל אישור על הגשתה בתוך 7 ימים.
 • הממונה יברר את נסיבות התלונה. לשם כך, הממונה מוסמך לדרוש מהמעסיק של העובד הזר, מהמתווך, או מהמעסיק בפועל של העובד, נתונים לגבי העסקתו של העובד (וכן נתונים לגבי העסקתם של עובדים זרים אחרים).
 • אי-היענות לדרישה של הממונה הקשורה לבירור התלונה נחשבת עבירה פלילית.
 • בנוסף, הממונה מוסמך לדרוש מידע מכל גוף הנתון לביקורת של מבקר המדינה, כולל כל ידיעה, מסמך, או דוח, שהם בתחום סמכותו של אותו גוף.
 • לאחר בירור התלונה, הממונה מוסמך לפעול באחת מהדרכים הבאות:
  • לדחות את התלונה
  • להפנות את התלונה לבירור על-ידי גוף אחר שמוסמך לעשות זאת
  • להפנות את המתלונן ואת האדם שהוא מתלונן עליו להליכי גישור
  • להגיש תביעה אזרחית או להצטרף לתביעה אזרחית לגבי זכויותיו בעבודה של העובד הזר
 • הממונה ישיב למתלונן על דרך הפעולה שהוחלט לנקוט בה ואת הנימוקים להחלטה.
 • המענה יינתן, במידת האפשר, בשפה שבה הוגשה התלונה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים