הקדמה:

מבוטח אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור חלק מהכנסתו שעולה על סכום ההכנסה המירבית
סכום ההכנסה החודשית המירבית הוא 47,465 ₪ (נכון ל-2023) והוא מתעדכן כל שנה על-פי עליית המדד

ההכנסה החודשית המירבית היא סכום ההכנסה המקסימלי שעל-פיו משולמים דמי הביטוח.

  • נכון לשנת 2023, סכום ההכנסה החודשית המירבית הוא 47,465 ₪. הסכום מתעדכן מדי שנה על-פי עליית המדד.
  • על סכום ההכנסה שמעל ההכנסה המקסימלית אין משלמים דמי ביטוח.
דוגמה
אם אדם משתכר 85,000 ₪ לחודש (מעל סכום ההכנסה המירבית), דמי הביטוח הלאומי שישלם יחושבו כאילו הכנסותיו הן בדיוק בסכום ההכנסה המירבית.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים