הקדמה:

מבוטח אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור חלק מהכנסתו שעולה על סכום ההכנסה המירבית
סכום ההכנסה החודשית המירבית הוא 44,020 ש"ח (נכון ל-2021) והוא מתעדכן כל שנה על-פי עליית המדד

ההכנסה החודשית המירבית היא סכום ההכנסה המקסימלי שעל-פיו משולמים דמי הביטוח.

  • נכון לשנת 2021, סכום ההכנסה החודשית המירבית הוא 44,020 ש"ח. הסכום מתעדכן מדי שנה על-פי עליית המדד.
  • על סכום ההכנסה שמעל ההכנסה המקסימלית אין משלמים דמי ביטוח.
דוגמה
אם אדם משתכר 85,000 ש"ח לחודש (מעל סכום ההכנסה המירבית), דמי הביטוח הלאומי שישלם יחושבו כאילו הכנסותיו הן בדיוק בסכום ההכנסה המירבית.

חקיקה ונהלים